Other articles related with "R318.08":
  JIAN Qiongyi, WANG Yilei, JIANG Zherui, GUO Qianru, ZHANG Hao, LI Kezhou
  Construction and Study of Pancreaticojejunal Anastomotic Stents with Surface Micropatterns
    Materials Reports   2023 Vol.37 (19): 22040322-10 [Abstract] (106) [PDF 36604 KB] (25)
  TENG Guixiang, YANG Yifan, HOU Sutong, YAO Hui, ZHANG Chun
  Preparation of PLA/PDA/Ag Porous Antibacterial Nanofibrous Membrane by One-step and Their Effect on Promoting Wound Healing
    Materials Reports   2023 Vol.37 (18): 23080053-6 [Abstract] (126) [PDF 6190 KB] (247)
  FENG Rongxin, DAN Nianhua, CHEN Yining, DAN Weihua
  Collagen-based Biomaterials with Applications in Medical Cosmetology:a Review
    Materials Reports   2023 Vol.37 (14): 21110149-9 [Abstract] (235) [PDF 12276 KB] (111)
  HAN Xintong, CAO Yang, WEN Feng, GAO Zhuwei, LI Chengxin, YU Xiaolong
  Study on the Inhibition of Tumor Cells by Deoxyelephantopin Loaded on Graphene Oxide Versus Nitrogen-doped Graphene Oxide Quantum Dots
    Materials Reports   2023 Vol.37 (14): 22030289-7 [Abstract] (194) [PDF 38112 KB] (337)
  ZHAO Lichen, ZHANG Shuo, YUAN Pengkai, WANG Xin, QI Yumin, WANG Tiebao, CUI Chunxiang
  Research Progress of Degradable Porous Zn-based Scaffolds for Biomedical Applications
    Materials Reports   2023 Vol.37 (11): 21090179-8 [Abstract] (251) [PDF 5945 KB] (360)
  DUAN Jing, WU Jialei, LIN Tao, SHAO Huiping
  Research Progress of Magnetic Functional Scaffolds for Bone Tissue Engineering
    Materials Reports   2023 Vol.37 (10): 21100129-9 [Abstract] (237) [PDF 21186 KB] (232)
  WU Yuandong, ZHENG Weishuang, LI Yuanju, DU Beining, ZHANG Xingru, LI Jialong, YU Shengyang, XIAO Yinan, LAI Chen, SHENG Liyuan, HUANG Yi
  Research Progress on Polyhydroxyalkanoates (PHAs)-based Hemostatic Materials
    Materials Reports   2023 Vol.37 (3): 21010218-9 [Abstract] (270) [PDF 7031 KB] (295)
  ZHANG Zhuoran, LI Fan, HOU Min, ZHANG Yuanyuan, DING Sheng, WEI Xiaohui, LIN Song
  Development of Mesoporous Silica Hemostatic Materials and Their Application Prospects
    Materials Reports   2022 Vol.36 (23): 21010168-9 [Abstract] (360) [PDF 7452 KB] (290)
  WANG Tong, WANG Guangfei, ZHANG Shumin, QU Chenglei, LI Chengbo, GAO Yonglin
  Research Progress of Hydrogel Wound Dressing Based on Natural Polysaccharides
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 20060050-9 [Abstract] (782) [PDF 4811 KB] (1619)
  CHEN Weiying, CHEN Zhenyong, YANG Zaijun, SHI Feng, LI Yunxiang
  Spinnability of Collagen-acetic Acid Mixing Solution and Mechanical Properties of Electrospinning Nanofiber Membrane Evaluation
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 516-519 [Abstract] (381) [PDF 2102 KB] (424)
  JIANG Jiamin, LI Panpan, FANG Bin, DU Wei, BAI Hua, PENG Bo, LI Lin
  Recent Progress in Nanocarriers for Intracellular Protein Drug Delivery
    Materials Reports   2021 Vol.35 (13): 13186-13197 [Abstract] (781) [PDF 8884 KB] (214)
  ZHU Fei, WU Zujie, CHENG Minghui, GUAN Jinhua, ZOU Long
  Advances in Biological Synthesis of Metal Nanoparticles
    Materials Reports   2021 Vol.35 (7): 7127-7138 [Abstract] (1121) [PDF 2957 KB] (449)
  SHEN Xin, PANG Yu, MENG Zhaoxu, LIAN He
  Application Progress of Nano Hydroxyapatite Composites in Cancer Treatment
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 88-90 [Abstract] (585) [PDF 2110 KB] (471)
  ZHANG Xueyan, MENG Zhaoxu, LIAN He
  Application Progress of Prussian Blue Nanoparticles in Cancer Therapy and Imaging
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 95-98 [Abstract] (832) [PDF 2137 KB] (886)
  MA Wenmei, HUANG Nan, XIONG Kaiqin
  Construction of Surface with Anticoagulant and Antibacterial Functions via a Covalent Immobilization of Hyaluronic Acid with High Density
    Materials Reports   2020 Vol.34 (8): 8165-8171 [Abstract] (740) [PDF 3827 KB] (679)
  YANG Lei, YANG Zhi, LIAN Feng
  Application of Carbon Quantum Dots as Biocompatible Luminous Materials in Regenerative Medicine
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 1-9 [Abstract] (542) [PDF 2467 KB] (642)
  LIU Yuling, ZHANG Xiuqing
  Application and Prospect of Biomedical Fe-Mn Alloy
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 331-335 [Abstract] (556) [PDF 1560 KB] (458)
  HUANG Yanping, DAN Nianhua, DAN Weihua
  Promising Biomedical Material Based on Collagen Composite ElectrospunNanofibers: a Review
    Materials Reports   2019 Vol.33 (19): 3322-3327 [Abstract] (1011) [PDF 1526 KB] (960)
  WAN Ye, LIU Jing, TAN Lili, CHEN Junxiu, DONG Jiahui, YANG Ke
  Preparation and Properties of Magnesium Powder with Calcium Phosphate Coatings
    Materials Reports   2019 Vol.33 (z1): 283-287 [Abstract] (413) [PDF 1690 KB] (286)
  ZHAO Lichen, XIE Yu, ZHANG Zhe, WANG Tiebao, WANG Xin, CUI Chunxiang
  Fabrication of ZnO Nano-rods/Porous Zn Foam and Its Compressive and
Antibacterial Properties
    Materials Reports   2019 Vol.33 (4): 577-581 [Abstract] (567) [PDF 4119 KB] (413)
  JIANG Tao, WANG Ruibin, HUO Feng
  The Review and Prospect of Cadiopulmonary Bypass Coating Materials
    Materials Reports   2018 Vol.32 (13): 2304-2310 [Abstract] (579) [PDF 1762 KB] (636)
  CHEN Yining, DAN Weihua, DAN Nianhua
  A Review on the Modification and Application of Acellular Dermal Matrix
    Materials Reports   2018 Vol.32 (13): 2311-2319 [Abstract] (977) [PDF 1285 KB] (1448)
  ZHAO Lichen, SONG Yuting, ZHANG Zhe, WANG Xin, WANG Tiebao, CUI Chunxiang
  Fabrication and Investigation on Properties of Degradable Zn-1Al Alloy for Biomedical Applications
    Materials Reports   2018 Vol.32 (7): 1192-1196 [Abstract] (393) [PDF 2297 KB] (363)
  YU Yan, MA Fengsen, LU Jiajun, CHEN Haibo
  In Vitro Cytotoxicity Evaluation of Cellulose Absorbable Hemostatic Materials
    Materials Reports   2018 Vol.32 (6): 874-880 [Abstract] (604) [PDF 3458 KB] (590)
  WANG Yong, XIE Shuai, QIAO Liying, LIU Yue, ZHAO Chuan
  Micro-structure and Properties of Calcium Phosphate Ceramic Coated Magnesium Powder and the Corrosion Performance in NaCl Solution
    Materials Reports   2018 Vol.32 (4): 533-538 [Abstract] (359) [PDF 2159 KB] (822)
  Fengsen MA,Yan YU,Jie ZHANG,Haibo CHEN
  A State-of-the-art Review of Cytotoxicity Evaluation of Biomaterials
    Materials Reports   2018 Vol.32 (1): 76-85 [Abstract] (1007) [PDF 1099 KB] (485)
  QI Xiaopeng, LI Wen, LUO Yuanfang, YANG Hui
  Preparation and Properties of a Novel Yttrium-hydroxyapatite Cement
    Materials Reports   2017 Vol.31 (13): 151-155 [Abstract] (510) [PDF 1819 KB] (421)
  HUANG Xiao, ZHENG Xi, YI Caixia
  Synthesis and Antitumor Activity of Photo-responsive Multifunctional Drug Deliveries
    Materials Reports   2017 Vol.31 (10): 37-40 [Abstract] (392) [PDF 1104 KB] (285)
  MO Ruofei, YANG Yuting, PAN Ke, ZHAO Lichun
  Research Progress in the Application of Graphene and Its Derivatives in the Fieldof Traditional Chinese Medicine
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z1): 58-62 [Abstract] (327) [PDF 2046 KB] (965)
  REN Shiqiang, YU Xiao, MA Shuai, LIU Kun, WANG Lin, YOU Qing
  Summary and Progress of the Application of Bone Graft Materials in Oral Implant
    Materials Reports   2021 Vol.35 (Z1): 94-99 [Abstract] (509) [PDF 2001 KB] (380)