Other articles related with "TM912":
  XIE Huanling, ZHAO Qiuyue, ZHANG Ting'an, LI Yang
  Research Status of Preparation Methods of Ternary Ni-Co-Mn Precursors
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21060186-9 [Abstract] (56) [PDF 11995 KB] (21)
  HOU Zhaoxia, WANG Kai, QU Chenying, LI Siyao, WANG Xiaohui, WANG Jian, WANG Meihan
  Research Progress of Flexible Secondary Batteries
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 20070276-6 [Abstract] (165) [PDF 4346 KB] (105)
  TAN Jiehui, DENG Lingfeng, ZHANG Shuxian, LI Jinlei, WANG Zhuang, QIN Rongrong
  Improving Performance of LiCoO2 Positive Material by Coating Micro Carbon Nanotubes in Collaboration with Graphene
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20100058-6 [Abstract] (150) [PDF 6845 KB] (29)
  JIN Lu, XIE Peng, ZHAO Yanqi, ZOU Boyang, DING Yulong, LAN Yuanliang, QIAO Geng
  Research Progress on Phase Change Material Based Thermal Management System of EV Batteries
    Materials Reports   2021 Vol.35 (21): 21113-21126 [Abstract] (230) [PDF 11672 KB] (80)
  WANG Hao, LI Junfeng, MA Yue, YANG Yanan, ZHANG Peicong, LAI Xuefei, YUE Bo
  Review of Vanadium-based Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
    Materials Reports   2021 Vol.35 (21): 21127-21142 [Abstract] (214) [PDF 23518 KB] (63)
  SUN Dan, LI Wei, LIU Zheng
  Two-dimensional Nanomaterial MXene and Its Research Advances on Applications in Lithium-ion Batteries
    Materials Reports   2021 Vol.35 (15): 15047-15055 [Abstract] (334) [PDF 6219 KB] (125)
  HE Kangyu, CAO Bokai, MO Yan, CHEN Yong
  Synthesis of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 Single Crystal by Molten Salt Method and Its Electrochemical Performance
    Materials Reports   2021 Vol.35 (12): 12027-12031 [Abstract] (235) [PDF 4842 KB] (184)
  ZHOU Jianfeng, ZHAI Xinhua, ZHANG Panpan, HE Yapeng, Dong Jin, HUANG Hui, GUO Zhongcheng
  Research Progress on Structural Optimization and Crystal Surface Control of Li-rich Manganese-based Cathode Materials
    Materials Reports   2021 Vol.35 (11): 11057-11065 [Abstract] (323) [PDF 7437 KB] (77)
  ZHAI Xinhua, ZHANG Panpan, ZHOU Jianfeng, HE Yapeng, HUANG Hui, GUO Zhongcheng
  Research Progress on Doping Modification of Li-rich Manganese-based Cathode Materials for Lithium-ion Batteries
    Materials Reports   2021 Vol.35 (7): 7056-7062 [Abstract] (390) [PDF 3381 KB] (372)
  PENG Libo, YE Chengxi, TONG Qingsong, WENG Jingzheng
  Research Progress of Replacing Traditional PVDF Binder with Functional Binder for Lithium Batteries
    Materials Reports   2021 Vol.35 (5): 5174-5180 [Abstract] (548) [PDF 3451 KB] (560)
  YU Riquan
  Research Progress of Metallothermic Reduction Reactions for Nano Silicon Preparation and Application in Lithium Ion Batteries
    Materials Reports   2021 Vol.35 (3): 3041-3049 [Abstract] (324) [PDF 7767 KB] (91)
  ZHANG Xiyuan, KANG Jianli
  Research Progress of Flexible Self-supporting Nanostructure Electrodes
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 30-36 [Abstract] (337) [PDF 4705 KB] (262)
  LI Rui, SUN Xiaogang, HUANG Yapan, WEI Chengcheng, LIANG Guodong, ZOU Jingyi, XU Yuhao, HE Qiang
  Three-dimensional Porous PC/CNT Interlayer for High Performance Lithium-Sulfur Batteries
    Materials Reports   2020 Vol.34 (16): 16006-16010 [Abstract] (264) [PDF 4998 KB] (143)
  GUO Jin, LI Zhanlong, LIAN Jinyi, YAN Xiaoyan, ZHANG Mingang
  Effects of Modified Acetylene Black on Electrochemical Properties of Lithium/Sulfur Batteries
    Materials Reports   2020 Vol.34 (8): 8020-8024 [Abstract] (438) [PDF 5012 KB] (166)
  XU Feng, YAN Hongge, CHEN Jihua, ZHANG Zhengfu, FAN Changling
  Impact of Raw Materials on Electrochemical Properties of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Powders Prepared by Enhanced Solid State Reaction
    Materials Reports   2020 Vol.34 (6): 6039-6043 [Abstract] (289) [PDF 3268 KB] (127)
  LI Xiaobo, ZHANG Panpan, HE Yapeng, HUANG Hui, GUO Zhongcheng
  Research Progress in Negative Additives for Lead-acid Batteries
    Materials Reports   2020 Vol.34 (5): 5039-5047 [Abstract] (459) [PDF 5648 KB] (373)
  GAO Jun, CHEN Xueneng, CAI Yuezong, HUANG Lianqing, LIN Hongming, YANG Yong
  The Effects of Active Carbon on the Microstructure and Electrochemical Performance of Negative Electrode Active Material in Lead-acid Batteries
    Materials Reports   2019 Vol.33 (20): 3347-3352 [Abstract] (482) [PDF 3525 KB] (615)
  CHENG Cheng, XIAO Fangming, WANG Ying, TANG Renheng, PEI Hezhong
  Graphene Modified Fe-Si@C/Graphene Composite Anode Material
    Materials Reports   2019 Vol.33 (18): 3005-3011 [Abstract] (442) [PDF 5994 KB] (263)
  WANG Ying, RUAN Wei, TANG Renheng, XIAO Fangming, SUN Tai, HUANG Ling
  Preparation of Si@C/Graphite Anode Materials with Different Particle Size Nanoscale-Si and Their Electrochemical Properties
    Materials Reports   2019 Vol.33 (18): 3021-3025 [Abstract] (350) [PDF 2520 KB] (436)
  DU Wei, WANG Xiaoning, JU Xiangyu, SUN Xueqin
  Pomelo Peel/Polyaniline In-situ Composite Carbonized Material with an Application to Supercapacitor Electrode
    Materials Reports   2019 Vol.33 (4): 719-723 [Abstract] (505) [PDF 3291 KB] (488)
  LI Wenchao, TANG Renheng, WANG Ying, WANG Huakun, XIAO Fangming, HUANG Ling
  Preparation and Electrochemical Performance of SiOx/C/CNTs Composite Anode for Lithium Ion Batteries
    Materials Reports   2018 Vol.32 (17): 2920-2924 [Abstract] (427) [PDF 3237 KB] (676)
  LIANG Jiege, LUO Zheng, YAN Yu, YUAN Bin
  Dendrite Growth of Lithium Metal Anode for Rechargeable Batteries: Theoretical Basis, Influencing Factors and Inhibition Methods
    Materials Reports   2018 Vol.32 (11): 1779-1786 [Abstract] (674) [PDF 1885 KB] (690)
  DING Ang, ZHANG Zhongyuan, CHENG Ting, DONG Xinglong
  Synthesis of Hollow Si Nanospheres and Its Electrochemical Performances as Anode Material for Lithium-ion Batteries
    Materials Reports   2018 Vol.32 (11): 1791-1794 [Abstract] (368) [PDF 1710 KB] (281)
  WANG Jie, SUN Xiaogang, CHEN Long, QIU Zhiwen, CAI Manyuan, LI Xu, CHEN Wei
  Inhibiting the Shuttle Effect of Lithium-Sulfur Batteries by Introducing a Dithiothreitol Interlayer
    Materials Reports   2018 Vol.32 (7): 1079-1083 [Abstract] (338) [PDF 1957 KB] (316)
  ZHANG Hehe, LI Fangfang, WANG Haiyan, PENG Zhiguang, TANG Yougen
  Iron Electrode Derived from Fe/Co-MOF and Its Electrochemical Performance for Nickel-Iron Batteries
    Materials Reports   2018 Vol.32 (5): 719-724 [Abstract] (392) [PDF 2897 KB] (301)
  Yanzhen WANG, Mingming CHEN, Chengyang WANG
  Preparation and Electrochemical Properties Characterization of High-rate SiO2/C Composite Materials
    Materials Reports   2018 Vol.32 (3): 357-361 [Abstract] (423) [PDF 1798 KB] (266)
  Miaomiao ZHANG,Xuyan LIU,Wei QIAN
  Research Development of Polypyrrole Electrode Materials in Supercapacitors
    Materials Reports   2018 Vol.32 (3): 378-383 [Abstract] (902) [PDF 1303 KB] (804)
  BAI Lizhong, WANG Yanhui, ZHANG Zengyi, LI Fang, WEI Jianfei
  Hydrothermal Synthesis and Capacitance Performance of Molybdenum Disulfide with Different Morphologies
    Materials Reports   2017 Vol.31 (16): 12-15 [Abstract] (395) [PDF 1308 KB] (410)
  LI Wenchao, WANG Ying, TANG Renheng, XIA Wenming, XIAO Fangming, WANG Huakun, HUANG Ling, SUN Tai
  A High-performance SiOx/C/graphene Composite Anode for Lithium Ion Batteries
    Materials Reports   2017 Vol.31 (16): 16-20 [Abstract] (258) [PDF 1811 KB] (344)
  YANG Shifeng, REN Wenfeng, CHEN Jian
  Li-rich Oxides Cathode Materials: Towards a New Generation of Lithium-ion Batteries with High Energy Density
    Materials Reports   2017 Vol.31 (11): 1-10 [Abstract] (267) [PDF 1865 KB] (520)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com