Other articles related with "TG142.1":
  ZHANG Yongzhi, LI Xuying, XIN Quanzhong, KONG Xiangming, WANG Yongliang
  Research on Self-organized CNN Modeling to Identify Metallographic Structure of Heat-resistant Steel
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 21030032-6 [Abstract] (5) [PDF 7993 KB] (2)
  HAN Cheng, CAO Rui
  Effects and Characterization Methods of Boron in Steel
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21080164-4 [Abstract] (23) [PDF 10467 KB] (2)
  HE Guoning, JIANG Bo, HE Bo, HU Xuewen, LIU Yazheng
  Development and Research Status of High Strength Weathering Steel for Container
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20090318-9 [Abstract] (83) [PDF 3996 KB] (33)
  PENG Tianen, LIAN Zhiwei, HE Bo, HU Xuewen, JIANG Bo, LIU Yazheng
  Effect of Process Parameters on Microstructure and Hardening Mechanism of Economical Weathering Steel
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20120194-6 [Abstract] (88) [PDF 19503 KB] (18)
  medium-entropy alloys, heat treatment, structure, mechanical property
  Effect of Heat Treatment on Microstructure and Properties of Iron-based Medium-entropy Alloys ZHAO Yanchun1,, LI Shu1, LI Chunling2, ZHAO Pengbiao1, LI Wensheng1, KOU Shengzhong1, YAN Fengyun1
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20090161-5 [Abstract] (115) [PDF 3675 KB] (158)
  LIU Chenglong, TANG Zhengyou, MA Liang, MA Wanwan, GUO Haodong, Ding Hua
  Investigation on the Aging Precipitation Behavior of 254SMo Super Austenitic Stainless Steel and the Effect of Precipitation on Its Mechanical Properties
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24147-24151 [Abstract] (136) [PDF 3747 KB] (99)
  ZHANG Yongzhi, XIN Quanzhong, WANG Yongliang, KONG Xiangming, LIU Fang, YANG Zaisheng
  Research on Classification and Recognition Method of Steel Metallographic Structure Based on Transfer Learning
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24152-24157 [Abstract] (127) [PDF 3276 KB] (128)
  SHAO Ruonan, HE Tiantian, LIU Jian, DU Sanming, ZHANG Yongzhen
  Influence of Bearing Steels Structure Uniformity on Friction and Wear Performance Under Unsteady States
    Materials Reports   2021 Vol.35 (20): 20062-20067 [Abstract] (132) [PDF 6678 KB] (113)
  SONG Yang, LIU Lihua, ZHANG Zhongwu
  Research Progress on the Titanium Microalloyed Low Carbon Steels
    Materials Reports   2021 Vol.35 (15): 15175-15182 [Abstract] (183) [PDF 11678 KB] (35)
  ZHU Bingyue, LIN Jian, LEI Yongping, FU Hanguang, ZHANG Yongqiang, CHENG Sihua
  Preparation and Characterization of Martensitic Stainless Steel 410 Block Parts by CMT Wire Arc Additive Manufacturing
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14150-14155 [Abstract] (171) [PDF 5623 KB] (84)
  ZHENG Hao, LIU Lihua, ZHANG Zhongwu
  Effects of Hot Processing on Sulfide and Oxide Inclusions
    Materials Reports   2021 Vol.35 (13): 13168-13176 [Abstract] (223) [PDF 14213 KB] (45)
  LIANG Jinyu, FENG Yunli, DUAN Yanghui, LI Jie
  Effect of High Temperature Annealing Time on Secondary Recrystallization Behavior of Nb-containing Low Temperature Grain-oriented Electrical Steel
    Materials Reports   2021 Vol.35 (12): 12141-12146 [Abstract] (169) [PDF 6814 KB] (63)
  XIAO Hu, HUANG Feng, PENG Zhixian, GE Fangyu, LIU Jing
  Hydrogen Trapping Efficiency and HIC Sensitivity of Ti-Mg-Al Composite Deoxidized X70 Acid Resistant Submarine Pipeline Steel
    Materials Reports   2021 Vol.35 (10): 10158-10165 [Abstract] (165) [PDF 5904 KB] (70)
  FENG Fan, WANG Meiling, LI Zhenhua, LU Yonghao
  Research Progress of Austenitic Heat Resistant Steel HR3C Used for Ultra Supercritical Unit
    Materials Reports   2021 Vol.35 (9): 9186-9195 [Abstract] (218) [PDF 8090 KB] (66)
  YANG Shaopeng, YU Wenchao, HU Fangzhong, WANG Maoqiu, WANG Kaizhong, WANG Zimin, SHI Jie
  The Austenite Grain Growth Behavior of Low Carbon Gear Steel 18CrNiMo7-6
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8179-8183 [Abstract] (211) [PDF 9380 KB] (35)
  CHEN Yongqing, YAN Yingjie, CAO Rui, LIU Gang, QIN Wei, CHE Hongyan, WANG Tiejun
  Mechanism of the Effect of Prior Particle Boundary on Impact Toughness of FeCrAl Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6131-6134 [Abstract] (313) [PDF 7687 KB] (80)
  ZHANG Chaolei, SHAO Zhuhao, LI Jian, WANG Wenjun, JIANG Bo
  Application and Development of Niobium Microalloying Technology in Medium and High Carbon Steel
    Materials Reports   2021 Vol.35 (5): 5102-5106 [Abstract] (311) [PDF 3301 KB] (222)
  WANG Yongjin, ZHANG Yingchao, SONG Renbo
  Fabrication of Gradient Semi-solid 9Cr18 Stainless Steel and the Microstructure Evolution
    Materials Reports   2021 Vol.35 (2): 2120-2124 [Abstract] (266) [PDF 6022 KB] (83)
  MA Tao, LI Huirong, GAO Jianxin, WANG Xufeng, SONG Hongwei, LI Yungang
  Progress on Strengthening Mechanism and Tensile Properties of Fe-Mn-Al-C Low Density Steel and Prospect of Nb Microalloying
    Materials Reports   2020 Vol.34 (23): 23154-23164 [Abstract] (331) [PDF 8909 KB] (95)
  GUI Xiaolu, WANG Kun, SU Hao, GAO Guhui, BAI Bingzhe
  Quantitative Characterization of Microstructure of Bainitic Rail for Heavy Haul Railway
    Materials Reports   2020 Vol.34 (22): 22136-22141 [Abstract] (282) [PDF 5794 KB] (282)
  LUO Rui, CHEN Leli, CAO Yun, ZHOU Haotian, CUI Shugang, HAN Min, PEI Changlei, CHENG Xiaonong, GAO Pei
  Deformation Characteristics and Dynamic Recrystallization Model of Cr-Mo High Temperature Ferritic Steel
    Materials Reports   2020 Vol.34 (20): 20118-20122 [Abstract] (255) [PDF 3132 KB] (81)
  MA Xiaolei, ZHANG Chengcheng, ZHANG Chaolei, MA Xiaoyi, ZHAO Haidong, FANG Wen
  Microstructure and Properties of Sorbite Stainless Steel Designed by “Hybrid” Idea
    Materials Reports   2020 Vol.34 (4): 4103-4107 [Abstract] (409) [PDF 6898 KB] (62)
  ZHANG Xiaofeng, LI Jiaxing, WAN Yaxiong, WU Xuejun, HUANG Zhenyi
  Research Progress of Ordered Precipitates in Low-density Steels
    Materials Reports   2019 Vol.33 (23): 3979-3989 [Abstract] (427) [PDF 3967 KB] (689)
  ZHANG Lifeng, DUAN Jiang
  Fracture Failure Analysis of Connecting Rod End Bearing of Ground Switch in750 kV Substation
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 452-454 [Abstract] (147) [PDF 2839 KB] (84)
  LI Fengxia, ZHANG Jun, ZHAO Chenggang
  Research Progress, Hotspots and Trends of Hydrogen Embrittlement Basedon Bibliometrics
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 488-496 [Abstract] (170) [PDF 3479 KB] (87)
  XIAO Gang, BU Xiaobing, YANG Qinwen, YANG Xujing, FENG Jianghua
  Research on Monotonic Tension Deformation and Fracture Behavior of the High Manganese Hadfield Steel
    Materials Reports   2019 Vol.33 (22): 3811-3814 [Abstract] (283) [PDF 2493 KB] (136)
  TIAN Yaqiang, LI Wang, ZHENG Xiaoping, WEI Yingli, SONG Jinying, CHEN Liansheng
  Application of Alloy Elements in Quenching and Partitioning Steel:an Overview
    Materials Reports   2019 Vol.33 (7): 1109-1118 [Abstract] (560) [PDF 41073 KB] (222)
  CHEN Liansheng, LI Yue, TIAN Yaqiang, ZHENG Xiaoping, WEI Yingli, SONG Jinying
  Effect of Intercritical Deformation on Alloy Elements Partitioning of Copper-bearing Low-carbon Steel
    Materials Reports   2019 Vol.33 (6): 1032-1035 [Abstract] (295) [PDF 2382 KB] (204)
  ZHANG Chaolei, WEI Yang, FANG Wen, MIAO Hongsheng, BA Xinyu, LIU Yazheng
  Microstructure and Mechanical Properties Analysis of the Special Steel Flexspline for Harmonic Reduction Gear
    Materials Reports   2018 Vol.32 (16): 2842-2846 [Abstract] (375) [PDF 3785 KB] (320)
  ZHANG Chaolei, WEI Yang, FANG Wen, MIAO Hongsheng, WANG Qinghai
  Fracture Splitting Defects Analysis of Automotive Connecting Rod Made of Air-cooled Forging Steel 36MnVS4
    Materials Reports   2018 Vol.32 (14): 2458-2461 [Abstract] (332) [PDF 2125 KB] (322)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com