Other articles related with "TQ174":
  JIANG Qian, ZHANG Jing, XIE Liang, MENG Junhua, ZHANG Xingwang
  Research Progress on Epitaxy Growth and Application of Gallium Oxide Thin Films
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 20110062-11 [Abstract] (145) [PDF 6197 KB] (249)
  GAO Peiyang, FAN Xueyun, LI Jiake, GUO Pingchun, HUANG Liqun, SUN Jian, ZHU Hua, WANG Yanxiang
  Development of SnO2-based Perovskite Solar Cells
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20060037-12 [Abstract] (181) [PDF 11134 KB] (183)
  XIE Hongxiang, XIANG Houzheng, MA Ruiqi, CHEN Yuxue, LIU Guozhong, YAO Siyuan, MAO Aiqin
  Research Progress of High-entropy Ceramic Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 20070201-8 [Abstract] (467) [PDF 2570 KB] (856)
  LI Lingfeng, ZHAO Shixian, GUO Ang, SI Yaochen, WANG Zhanmin, WANG Gang
  Dense Si3N4 Ceramics Sintered at Low Temperature in Traditional Electric Furnace
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20090160-6 [Abstract] (111) [PDF 4493 KB] (114)
  TAN Yifeng, ZHANG Ting, ZHANG Yunfei, SUN Qi, TIAN Mengkui
  Denitrification and Anti-sulfur Activity of Cum-Fen/Ti1-xSnxO2 Composite Catalyst
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20100096-6 [Abstract] (87) [PDF 3253 KB] (81)
  FU Pengcheng, XIAO Guoqing, DING Donghai, FANG Yufei, CHONG Xiaochuan, ZHU Xianfeng
  Preparation and Properties of Low Density and High Strength Ceramic Proppant from High Voltage Electric Porcelain Waste
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 21010085-5 [Abstract] (114) [PDF 3515 KB] (68)
  YU Jianfeng, LUO Linghong, CHENG Liang, XU Xu, WANG Leying, YU Yongzhi, XIA Changkui
  The Research Progress for Perovskite-structure SOFC Cathode Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20030066-11 [Abstract] (244) [PDF 5649 KB] (211)
  ZHANG Xue, WANG Jin, LUO Ping, LIU Die, ZHAN Lei, WEI Yufeng, WANG Junxia
  Study on Immobilization of Simulated Radionuclide Sr2+/Sm3+ by NZP-type Phosphate Ceramics
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20090353-10 [Abstract] (142) [PDF 5439 KB] (100)
  HE Wenzhi, DENG Chengji, DING Jun, YU Chao, WANG Xing, ZHU Hongxi
  Preparation and Adsorption Properties of Porous Mo2C/C Composite Ceramic Materials
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24052-24056 [Abstract] (174) [PDF 8305 KB] (45)
  MIAO Lifeng, JIANG Weihui, BAO Zhenhong
  Preparation and Microstructure of High-alumina Reinforced Hard Porcelain
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24057-24061 [Abstract] (164) [PDF 3235 KB] (65)
  CHEN Haowei, YU Xianchun, ZHANG Chuanyan, LI Luanyu, SUN Delin, HAO Xiaofeng
  Preparation of Lignin-based Template Carbon and Its Electrochemical Performance
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24164-24171 [Abstract] (157) [PDF 4411 KB] (100)
  ZHU Jie, ZHANG Fangzhou, XIE Youju, JIA Lintao, WANG Mengqian, LI Aijun
  Research Progress in MAX Phase Ti3SiC2 Highly Conductive Coating
    Materials Reports   2021 Vol.35 (23): 23025-23032 [Abstract] (189) [PDF 6827 KB] (95)
  WANG Jiabin, CHEN Hongmei, YUAN Chao
  Crucible Material Technology for AlN Crystal Growth via PVT Method
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 118-120 [Abstract] (116) [PDF 2980 KB] (192)
  LUO Jiyuan, XIAO Guoqing, DING Donghai, CHONG Xiaochuan, REN Jincui
  Research Status and Prospect of Synthesis of Zirconium Diboride Powders
    Materials Reports   2021 Vol.35 (21): 21159-21168 [Abstract] (217) [PDF 11872 KB] (218)
  LI Longlong, LI Liangjun, FENG Junzong, JIANG Yonggang, FENG Jian
  Methods of Enhancing the Mechanical Properties of Carbon Aerogels: a Review
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19041-19048 [Abstract] (205) [PDF 8303 KB] (185)
  WANG Zhiyong, XIA Qi, LI Bo
  Effect of ZnO Doping on the Microstructure and Properties of CaO-B2O3-SiO2 Glass-ceramics
    Materials Reports   2021 Vol.35 (12): 12049-12052 [Abstract] (239) [PDF 3910 KB] (157)
  ZHOU Guo, SUN Hongjuan, PENG Tongjiang
  Exploration of the Correction Between Na2CO3 Fluxing Agent and Crystal Phase Transformation and Mechanical Properties of Asbestos Tailings Microcrystalline Ceramics
    Materials Reports   2021 Vol.35 (7): 7013-7018 [Abstract] (289) [PDF 8715 KB] (59)
  LU Fazhang, LIU Haitao, HUANG Wenzhi
  A Review of 8YSZ-Al2O3 Composite Thermal Barrier Coatings
    Materials Reports   2021 Vol.35 (7): 7042-7047 [Abstract] (334) [PDF 2635 KB] (102)
  TONG Zhi, HUANG Kaipei, YANG Bowen, ZHANG Jianxu
  Preparation of New Low-cost Porous Ceramic Membrane Support and Its Properties
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6054-6059 [Abstract] (358) [PDF 8238 KB] (75)
  GUO Qilong, WANG Xiaoqing, WANG Jing, PEI Junjun, LI Junguo, ZHANG Lianmeng
  Sintering Processing and Mechanical Properties of In-situ Reaction-Synthesized Zr2Al4C5-toughened ZrB2-SiC Composite Ceramics
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6065-6070 [Abstract] (320) [PDF 17065 KB] (44)
  LI Xiuying, XIAO Zhuohao, TAO Xinyue, WANG Yongqing, YANG Ke, SHI Jijun, DENG Bo
  Research Progress on the Vitrification of High Level Radioactive Wastes in Phosphate Glassy Matrices
    Materials Reports   2021 Vol.35 (5): 5032-5039 [Abstract] (326) [PDF 1828 KB] (209)
  ZHANG Zhi, MA Youping, WANG Fuqiang, ZHOU Ziling, WEI Huali, ZHAO Li’na
  Preparation of Hollow Spherical Hydroxyapatite Powder for Plasma Spray
    Materials Reports   2021 Vol.35 (2): 2019-2025 [Abstract] (317) [PDF 4481 KB] (146)
  FAN Guangrao, SU Haijun, GUO Min, ZHANG Jun, GAO Jialiang, HAO Xuancheng, SONG Qiang, LIU Lin, FU Hengzhi
  Research Progress on Bioceramics Scaffolds in Promoting Angiogenesis and Osteogenesis in Regenerated Tissues
    Materials Reports   2021 Vol.35 (1): 1096-1104 [Abstract] (354) [PDF 4607 KB] (268)
  LIU Zhenying, ZHU Jinbo, LIU Yin, XUE Changguo, JIANG Yuena
  Effect of Cobalt Oxide Addition on the Microstructure and Sinterability of Mullite Synthesized by Sol-gel Method
    Materials Reports   2020 Vol.34 (24): 24005-24009 [Abstract] (418) [PDF 5023 KB] (220)
  LI Qiang, JIANG Yonggang, FENG Junzong, LI Liangjun, FENG Jian
  Research Progress on the Preparation of Ceramic Materials by Hydrothermal Hot-pressing
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 123-127 [Abstract] (216) [PDF 6089 KB] (134)
  SHEN Yixuan, XIE Hang, XU Jiwen, YANG Ling, WANG Hua
  Structure and Electrical Properties of 0.82BNT-0.18BKT Ceramics Modified by (Sr1/3Nb2/3)4+ Complex Ions
    Materials Reports   2020 Vol.34 (22): 22036-22041 [Abstract] (295) [PDF 6412 KB] (124)
  LIAO Shengjun, ZHOU Lijuan, YIN Kaili, WANG Jianjun, JIANG Changxi
  Research Status of β-Si3N4 Ceramics Based on High Thermal Conductivity
    Materials Reports   2020 Vol.34 (21): 21105-21114 [Abstract] (710) [PDF 8474 KB] (167)
  JI Wanwan, ZHANG Shuai, LU Xiaolong, FANG Bijun, DING Jianning
  Preparation and Micro-mechanism of High-TC and High Performance Piezoelectric Ceramics BNT-PZT
    Materials Reports   2020 Vol.34 (20): 20010-20014 [Abstract] (658) [PDF 5833 KB] (242)
  LIANG Jingjing, ZHANG Xiangzhao, ZHAO Guanghui, LIU Guiwu, SHAO Haicheng, QIAO Guanjun
  Effect of Grinding Process on Surface Quality and Mechanical Properties of Al2O3 Ceramics
    Materials Reports   2020 Vol.34 (16): 16020-16024 [Abstract] (355) [PDF 5092 KB] (155)
  SI Wei
  Preparation and Properties of Black Glass-Ceramics by Reaction Crystallization with Waste Glass
    Materials Reports   2020 Vol.34 (16): 16062-16065 [Abstract] (262) [PDF 3836 KB] (120)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com