Other articles related with "TB321":
  LONG Wujian, MING Gaolin, DONG Biqin, FU Xianzhu, LUO Jingli, SHI Shi
  Research Advances on Modified Titanium Dioxide for Photogenerated Cathodic Protection
    Materials Reports   2022 Vol.36 (15): 20120025-9 [Abstract] (11) [PDF 4980 KB] (1)
  SHUAI Shuyi, LI Jing, HE Ting, CHEN Qin, CHEN Lu, LI Yang
  Preparation and Properties of Photocatalytic Alumina Foam Ceramics
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21060249-5 [Abstract] (38) [PDF 9248 KB] (9)
  JIA Huiling, YU Haibin, WU Jinxiu, TAN Xin, WANG Feng, SUN Shiyang
  First-principle Study on the Effect of Al, Cr and Fe Doping on the Mechanical Properties of KDP (001) Crystal Surface
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22020116-6 [Abstract] (52) [PDF 7071 KB] (4)
  LI Peiyue, MA Liyun, XIE Enjun, REN Zijie, ZHOU Xinjun , GAO Huimin, WU Jianxin
  Crystal Structure, Thermal Conductivity Mechanism and Surface Modification of High Thermal Conductivity Hexagonal Boron Nitride Nanomaterials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 20090231-12 [Abstract] (212) [PDF 16106 KB] (250)
  ZHANG Yubao, LI Zhigang, WANG Yi, JIANG Jicheng, YAO Gang, ZHAO Hongtao
  Effect of Work Pressure on Microstructure and Properties of Magnetron Sputtering TaN Coatings
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 60-63 [Abstract] (93) [PDF 3547 KB] (174)
  ZHANG Kai, GAO Benzheng, GONG Min, LUO Bo, FAN Jinpeng
  Preparation of Hexapetalous Alumina Microsheet by Soft Template Method
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 68-71 [Abstract] (88) [PDF 11198 KB] (34)
  DONG Yiwei, XU Zushun, YANG Tingting, GAO Qing
  Research Progress on the Preparation of α-Calcium Sulfate Hemihydrate from Chemical Gypsum
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 241-247 [Abstract] (102) [PDF 15820 KB] (38)
  WU Guoyu,ZHENG Ye, WANG Mingyong, XING Zhijun
  Preparation and Characterization of Cobalt Modified Carbon Supported Platinum Nanoparticles Catalysts
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 306-310 [Abstract] (82) [PDF 8854 KB] (70)
  LIANG Jianxing, LI Xianwei, LIU Daoqing, GU Jianan, SUN Tonghua, JIA Jinping
  A Review of Catalysts with Activities for Simultaneous Hydrolyses of Carbonyl Sulfide and Carbon Disulfide at Low Temperatures
    Materials Reports   2021 Vol.35 (21): 21028-21036 [Abstract] (217) [PDF 4358 KB] (67)
  SUN Yongju, CHEN Jianwei, MEI Huaping, LIU Jing, LI Taosheng, WU Qingsheng
  Analysis of the Synthesis Process for Uranium Nitride Powder
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19036-19040 [Abstract] (254) [PDF 2352 KB] (77)
  LIU Dongmei, ZHANG Dian, PENG Yanzhou, ZHANG Yali, YAO Huiqin
  Effect of Sodium Citrate on Crystal Habit and Mechanical Properties of Different Crystal Surfaces of Hemihydrate Gypsum
    Materials Reports   2021 Vol.35 (18): 18052-18058 [Abstract] (270) [PDF 7907 KB] (33)
  HAN Bin, FENG Sichen, XU Jun, LI Pengwei
  Preparation of Fe-doped NiCo-LDH and Its OER Performance
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14001-14006 [Abstract] (466) [PDF 24147 KB] (391)
  JIA Yuna, LIANG Keke, JIAO Xiuling, CHEN Dairong, ZHANG Jian, LYU Yi, ZHAO Yingmin
  Preparation and Mechanical Properties of the Al2O3-SiO2-B2O3 Continuous Fibers
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14025-14029 [Abstract] (204) [PDF 2936 KB] (102)
  HU Cong, YING Guobing, LIU Lu, SUN Cheng, WEN Dong, ZHANG Jianfeng, ZHANG Chen, WANG Xiang, WANG Cheng
  Preparation and High-temperature Oxidation Behavior of High Purity Ta2AlC Ceramics Prepared by Spark Plasma Sintering
    Materials Reports   2021 Vol.35 (12): 12044-12048 [Abstract] (220) [PDF 4794 KB] (131)
  JIANG Wenzheng, ZHANG Weigang, ZI Xuan, LIU Xianmiao, ZHANG Wenbiao, LI Wenzhu
  Effect of Recarbonization Temperature on Conductive Properties and Structure of Bamboo Charcoal
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8023-8027 [Abstract] (334) [PDF 11679 KB] (90)
  BAI Yang, XU Chengcheng, ZHAO Yang, ZHANG Rong, LIU Qingting, FU Xudong, HU Shengfei
  Research Progress on Preparation of Boron Nitride Nanosheets by Supercritical Fluid
    Materials Reports   2021 Vol.35 (7): 7071-7076 [Abstract] (333) [PDF 2402 KB] (129)
  CHEN Ruifang, QU Wenwen, WANG Yijun, MA Baokua, CHEN Shangmin
  Effect of Solvents on Morphology and Photocatalytic Performance of Bi2WO6/RGO
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6008-6014 [Abstract] (341) [PDF 10531 KB] (92)
  MING Shuaiqiang, WEN Qingtao, GAO Yazeng, YAN Meiju, LU Weier, XIA Yang
  Preparation of Tantalum Oxide Thin Films by Atomic Layer Deposition Technique and Their Property Characterization
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6042-6047 [Abstract] (312) [PDF 5460 KB] (115)
  WANG Xueming, JI Yanyan, ZHENG Chunming
  Organic Template-Free Synthesis of SSZ-13 Zeolites in Fluoride Media
    Materials Reports   2021 Vol.35 (4): 4038-4041 [Abstract] (343) [PDF 3067 KB] (134)
  FU Zhendong, ZHAO Jian, DAI Yejing, LIANG Ji, LIU Rongzheng
  Sintering Aids for Silicon Carbide Ceramics: Action Mechanisms and Research Progress
    Materials Reports   2021 Vol.35 (1): 1077-1081 [Abstract] (496) [PDF 2249 KB] (310)
  ZHONG Bing, XING Zhiguo, WANG Haidou, LYU Xiaoren, HUANG Yanfei, GUO Weiling, ZHANG Zhong
  Research Progress on the Tribological Properties of Textured Surfaces
    Materials Reports   2020 Vol.34 (23): 23171-23178 [Abstract] (276) [PDF 8966 KB] (77)
  HU Xiangping, LI Jianxin, YANG Bin, SHEN Yimei, XU Guangyi, XU Peiqi, RONG Xing, MENG Fanyan
  Influencing Factors of Raw Material Nb2O5 to Transmittance of H-ZF High Refractive Index Glass
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 138-141 [Abstract] (169) [PDF 3659 KB] (163)
  ZHAO Yuhang, GAO Ying, WANG Yongwang, CHEN Dong, ZHANG Yunfeng
  Study on Performance Degradation of Silicate Anticorrosive Brick Made by Fly Ash Under Complex Working Conditions
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 304-307 [Abstract] (167) [PDF 5397 KB] (66)
  HE Yanru, TIAN Xiaorang, ZHAO Guanchao, DAI Lingling, NIE Ge, LIU Minsheng
  Research Progress in Preparation and Application of Graphene Films
    Materials Reports   2020 Vol.34 (5): 5048-5060 [Abstract] (929) [PDF 8101 KB] (352)
  ZHU Guangbin, BIAN Zhicheng, HE Yulin, LI Qianjin, GUO Lulu, LUO Zhihong, LUO Kun
  Synthesis and Catalytic Performance Towards Oxygen Reduction of Fe/N Codoped Graphene
    Materials Reports   2020 Vol.34 (2): 2010-2016 [Abstract] (515) [PDF 5127 KB] (449)
  LI Dayu, ZHANG Wentao, ZHANG Chao
  Research Progress in Improving the Photocatalytic Properties of TiO2 Materialsby Doping with Different Metals
    Materials Reports   2019 Vol.33 (23): 3900-3907 [Abstract] (681) [PDF 1551 KB] (493)
  WANG Huiquan, CHEN Hui, WANG Hou, WU Jing, LIU Hongbo
  Impact of Reduction Temperature on the Structure and Electrocatalytic Properties of Graphene Supported Pd Nanoparticles
    Materials Reports   2019 Vol.33 (22): 3695-3700 [Abstract] (393) [PDF 3192 KB] (178)
  LIU He, FU Renli, HE Qinjiang, LI Guojun, WANG He
  Low Temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of SiO2-BPO4/LMZBS Glass Ceramics
    Materials Reports   2019 Vol.33 (18): 3152-3155 [Abstract] (393) [PDF 2579 KB] (380)
  HU Ting, WAN Hong, HUA Ye, GONG Jinyu, CHEN Xingyu
  Preparation and Structure Modulation of TiC Gradient Coating on Graphite Surface
    Materials Reports   2019 Vol.33 (z1): 74-77 [Abstract] (274) [PDF 2101 KB] (176)
  YANG Feiyue, ZHAO Shuang, CHEN Guobing, CHEN Jun, YANG Zichun
  Research Progress of Influencing Factors of Preparation Process and Composite of Si3N4 Foamed Ceramics
    Materials Reports   2019 Vol.33 (z1): 178-183 [Abstract] (234) [PDF 4559 KB] (190)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com