Other articles related with "TH117.1":
  FANG Shanglong, SONG Xuding, CHEN Kewen, DUAN Yaping
  Effect of Flaky Potassium Magnesium Titanate on the Properties of Friction Material
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20060290-5 [Abstract] (46) [PDF 4327 KB] (17)
  LI Shuang, ZHANG Qingsong, DAI Guangze
  Effect of Pre-cracks on Wear Behavior of Railway Wheel Material Quenched by Plasma
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20120250-7 [Abstract] (56) [PDF 11502 KB] (6)
  WENG Shengbin, CHEN Jingjing, ZHOU Jianqiang, LIN Xiaoliang
  Wear Mechanism Analysis in Subsurface for Al Substrate Scraped by Abrasive Particle from Atomic Simulation
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20110027-7 [Abstract] (106) [PDF 14139 KB] (13)
  WANG Yongxin, HU Yiwen, ZHAO Haichao, LI Jinlong, WANG Chunting, MAO Jinming, WANG Liping, XUE Qunji
  Research Progress of Graphene as Additives of Water-based Lubricants
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19055-19061 [Abstract] (234) [PDF 4172 KB] (69)
  CUI Gongjun, SHI Ruibo, LI Sai, LIU Huiqiang, KOU Ziming
  Study on the Tribological Properties of AZ80A, ZK60A and ME20M Magnesium Alloys Under Dry-sliding Condition
    Materials Reports   2021 Vol.35 (10): 10103-10108 [Abstract] (176) [PDF 6373 KB] (86)
  WANG Jian, DU Guozheng, ZHANG Yong, WU Zheng, GAO Jing, SU Lide
  Research on Sand Erosion Wear of Wind Turbine Blade Coating in Operation State
    Materials Reports   2021 Vol.35 (4): 4177-4180 [Abstract] (266) [PDF 3769 KB] (160)
  LI Ping, ZHAO Yanjie, WANG Libo
  Research on Factors Affecting Erosion Wear Performance of 304 Stainless Steel Based on Interactive Orthogonal Experiment
    Materials Reports   2020 Vol.34 (8): 8149-8153 [Abstract] (283) [PDF 2644 KB] (115)
  LIU Kang, KANG Jiajie, YUE Wen, FU Zhiqiang, ZHU Lina,SHE Dingshun
  Research Status of Synergistic Effect of Metal-doped DLC Film and LubricatingOil Additives
    Materials Reports   2019 Vol.33 (19): 3251-3256 [Abstract] (367) [PDF 2799 KB] (527)
  ZHANG Xiang, GAN Chunlei, LI Xiaohui, ZHANG Hui, ZHENG Kaihong,
NONG Deng
  Effect of Alumina Fiber Content on the Performance of Ceramic-matrix Friction Materials
    Materials Reports   2018 Vol.32 (20): 3517-3523 [Abstract] (298) [PDF 5609 KB] (347)
  HAO Yunhong, YA Ruhan, LI Hui, ZHAO Chengguang
  Erosion Performance and Damage Morphology of Tempered Glass Using Taguchi Orthogonal Method
    Materials Reports   2018 Vol.32 (8): 1380-1384 [Abstract] (279) [PDF 1746 KB] (296)
  ZHAO Yipeng, LIANG Yi, FENG Hutian, ZHANG Limin, XU Bin
  Experimental Study on Wear Characteristics and Wear Mechanism of Rolling Linear Guide
    Materials Reports   2018 Vol.32 (6): 915-923 [Abstract] (197) [PDF 4528 KB] (564)
  WANG Wei, WEN Huaixing, CHEN Wei
  Research Status on Tribological Behaviors of Materials Under Seawater Environment
    Materials Reports   2017 Vol.31 (11): 51-58 [Abstract] (223) [PDF 1226 KB] (346)
  YE Yun, HE Guoqiu, DAI Liquan, LU Qi, LIU Xiaoshan, LU Shiquan
  Wear Performance of SiCp/A356 Aluminum Metal Matrix Composites
    Materials Reports   2017 Vol.31 (2): 60-63 [Abstract] (270) [PDF 1646 KB] (251)
  HUANG Wenhao, TAO Pingjun, LONG Dewu, ZHANG Chaohan, ZHU Kunsen, YANG Yuanzheng
  Preparation and Tribological Properties of Low Resin-based NAO Disc BrakePads Friction Material
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z1): 563-566 [Abstract] (162) [PDF 4159 KB] (127)
  XIAO Yi, XU Chengyi, Ryou Min, CAO Jian
  Effect of Cr3C2 Grain Size on the Microstructure and Wear Performance of Fe-based Alloy Plasma Transferred Arc Surfacing
    Materials Reports   2018 Vol.32 (24): 4329-4333 [Abstract] (229) [PDF 2381 KB] (284)
  CHEN Wenyuan, TAN Hui, CHENG Jun, ZHU Shengyu, YANG Jun
  Research Progress and Prospect of Tribological Properties of Cold Sprayed Copper-based Composite Coatings
    Materials Reports   2022 Vol.36 (7): 21080083-7 [Abstract] (607) [PDF 3335 KB] (146)
  WANG Haoping, ZHANG Mengqi, MO Jiliang
  Current Status on Performance Enhancement of Shield Machine/TBM Cutter Ring
    Materials Reports   2022 Vol.36 (7): 22010052-9 [Abstract] (629) [PDF 4923 KB] (144)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com