Other articles related with "TG456.7":
  XU Kaixin, LEI Zhen, HUANG Ruisheng, YIN Limeng, FANG Naiwen, ZOU Jipeng, CAO Hao
  Microstructure and Properties of 40 mm-thick TC4 Titanium Alloy Welded Joint by Narrow-gap Laser Welding with Filler Wire
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20120180-6 [Abstract] (140) [PDF 11972 KB] (20)
  DENG Dewei, LYU Jie, MA Yushan, ZHANG Yong, HUANG Zhiye
  Processing Parameters Optimization, Microstructures and Properties of Laser Welded FV520B Steel
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8127-8133 [Abstract] (340) [PDF 13900 KB] (232)
  DING Yaru, CHEN Furong, YANG Fan, JIA Cuiling
  Analyzing the Influence of Laser Welding Parameters on the Welding Quality of 7075 Aluminum Alloy by Response Surface Methodology
    Materials Reports   2021 Vol.35 (2): 2103-2108 [Abstract] (405) [PDF 5776 KB] (134)
  LUO Bingbing, ZHANG Hua, LEI Min, FENG Yan, XU Lanfeng, LIU Dingjun
  Laser Welded Joints of Automotive 6016 Aluminum and Low Carbon Steel: Interface Microstructure and Mechanical Properties
    Materials Reports   2020 Vol.34 (4): 4108-4112 [Abstract] (307) [PDF 5469 KB] (160)
  SHEN Qi, YU Sen, NIU Jinlong, WEN Binbin, LIU Shaohui, YU Zhentao
  Research Progress of Implanting Fine Metal Wires and Its Heterogeneous Materials Welding Technology
    Materials Reports   2019 Vol.33 (13): 2127-2132 [Abstract] (431) [PDF 4229 KB] (417)
  SHEN Qi, YU Sen, NIU Jinlong, WEN Binbin, LIU Hui, YU Zhentao,3
  Selective Laser Melting of Magnesium-based Materials: a Review
    Materials Reports   2019 Vol.33 (z1): 278-282 [Abstract] (235) [PDF 3503 KB] (229)
  YANG Yatao, GUO Baochao, GONG Hongwei, JIANG En
  Research on the Laser Welding Technology of the Support Column of the Third Generation Pressurized Water Reactor Based on the Finite Elment Analysis
    Materials Reports   2019 Vol.33 (z1): 420-424 [Abstract] (171) [PDF 5173 KB] (332)
  PENG Jin, WANG Xingxing, YANG Jiajia, LI Yong, WANG Xiaohu
  Comparative Study on Characteristics Between Single Beam and Tandem Dual Beam Laser Welding with Filler Wire
    Materials Reports   2018 Vol.32 (16): 2822-2827 [Abstract] (293) [PDF 3640 KB] (224)
  YANG Dan, NING Yuheng, ZHAO Yuguang, ZHU Guobin, XU Xiaofeng
  Influence of Processing Parameter on Microstructure, Wear-resistance and Corrosion-resistance of Laser Cladding Ni-based Alloy on the Surface of 304 Stainless Steel
    Materials Reports   2017 Vol.31 (24): 133-140 [Abstract] (270) [PDF 1019 KB] (288)
  YANG Zhihua, YANG Shanglei, JIANG Yishuai, WANG Yan
  Microstructure and Mechanical Properties of Laser Welding Joints of 7075 Aluminum Alloy with Filler Wire
    Materials Reports   2017 Vol.31 (12): 60-63 [Abstract] (235) [PDF 1424 KB] (229)
  CHEN Yongcheng, LUO Ziyi, ZHANG Yupeng, YI Yaoyong, LI Mingjun
  Microstructure and Mechanical Properties of Copper/304 Stainless Steel Joints
Welded by Laser Beam
    Materials Reports   2019 Vol.33 (2): 325-329 [Abstract] (367) [PDF 4205 KB] (366)
  TIAN Fei, LIN Hongtao, JIANG Haitao
  Microstructure and Mechanical Properties of Laser Welded Joint of High Strength Steel QP980
    Materials Reports   2021 Vol.35 (Z1): 447-453 [Abstract] (153) [PDF 11062 KB] (225)
  SHI Shang, LIU Fenggang, HUANG Chunping, SHU Zongfu
  Research Progress of Laser Hybrid Heat Source Welding Technology
    Materials Reports   2022 Vol.36 (11): 20100230-8 [Abstract] (79) [PDF 3211 KB] (105)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com