Other articles related with "U418":
  LU Youfu, WANG Chaohui, WANG Xuecheng, FAN Zhentong, XIAO Xudang
  Environmental Adaptability of Epoxy Grouting Materials for Micro Cracks in Cast-in-place Cement Concrete for Bridge Deck
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20090252-7 [Abstract] (243) [PDF 3422 KB] (148)
  LING Tianqing, CUI Lilong, ZHANG Yi, TIAN Bo, LI Dingzhu
  Research on Asphalt Pavement Air Voids Content Estimation Utilizing GPR Considering the Surface Microscopic Structure
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24081-24087 [Abstract] (240) [PDF 5266 KB] (68)
  CUI Lilong, LING Tianqing, ZENG Fangui, LIANG Lijuan, LI Rukai
  Estimation of Air Void Content of Dense Graded Water-covering Asphalt Layer Based on GPR
    Materials Reports   2021 Vol.35 (4): 4092-4098 [Abstract] (320) [PDF 5117 KB] (125)
  ZHANG Lei, WEN Penghui, WANG Chaohui, DI Shengguan, YIN Weiyong
  Advances in Non-excavation Grouting Reinforcement Materials in the Road Engineering
    Materials Reports   2017 Vol.31 (21): 98-105 [Abstract] (320) [PDF 1289 KB] (612)
  TIAN Zhongnan, ZHANG Zhengqi, LI Naiqiang, XU Yufeng, TANG Hengshan, GUI Zengjian
  Composition and Performance Enhancement of Geopolymer Grouting
Materials with Industrial Residue: a Review
    Materials Reports   2020 Vol.34 (19): 19034-19042 [Abstract] (422) [PDF 2452 KB] (195)