Other articles related with "TU55":
  ZHANG Haoyuan, LIU Jingxiao, SHI Fei, LIU Suhua, SONG Xin
  Preparation of Ptn-CsxWO3/PNIPAM Thermally Light-adjusting Material and Its Heat-insulation Performance
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20100129-5 [Abstract] (88) [PDF 4760 KB] (86)
  HE Cheng, LI Qingchao, ZHOU Han, LI Dongxu
  Study on Preparation and Properties of Light Insulation Material for Gypsum Base Surface
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 236-240 [Abstract] (72) [PDF 6809 KB] (63)
  DING Cong, GUO Liping, LEI Dongyi, XU Yanhui, ZHU Yu, DENG Zhonghua
  Preparation and Critical Performances of Lightweight Insulation High Ductility Cementitious Composites
    Materials Reports   2019 Vol.33 (10): 1652-1658 [Abstract] (282) [PDF 10158 KB] (53)
  ZUO Yingfeng, XIAO Junhua, LI Ping, WANG Jian, LI Xianjun, WU Yiqiang
  Effect of Water Cement Ratio on Properties of Magnesium Inorganic Light Materials
    Materials Reports   2018 Vol.32 (14): 2370-2375 [Abstract] (234) [PDF 4063 KB] (246)
  XIAO Junhua, ZHAN Manjun, CHEN Xiulan, WANG Jian, ZUO Yingfeng, WU Yiqiang
  Effect of Hydrogen Peroxide on Properties and Pore Structure of Magnesium Inorganic Foam Materials
    Materials Reports   2017 Vol.31 (24): 96-100 [Abstract] (259) [PDF 843 KB] (292)
  DENG Junping, ZHANG Xiaohan
  Experimental Study on Ultra-light Cement-based Foam Insulation Board Prepared with High Content of Molybdenum Tailings
    Materials Reports   2021 Vol.35 (Z1): 288-290 [Abstract] (150) [PDF 3335 KB] (52)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com