Other articles related with "TG146.2":
  YU Juan, LI Guoai, FENG Zhaohui, CHEN Junzhou, ZHAO Weiyi
  Effect of Intermediate Thermo-mechanical Treatment on the Short-transverse Tensile Properties of an Al-Li Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20060118-5 [Abstract] (21) [PDF 6121 KB] (85)
  LIU Yanhui, MA Minglong, ZHANG Kui, LI Xinggang, LI Yongjun, SHI Guoliang, YUAN Jiawei
  Research Progress of Electromagnetic Shielding Performance of Magnesium Alloys
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20070297-6 [Abstract] (20) [PDF 3891 KB] (154)
  WAN Li, ZHANG Qi, ZHANG Yong, TANG Jianguo, DENG Yunlai
  Effect of Cr and Mn on Crushing Properties of Aluminum Alloy Profiles for Automobile
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 20110147-4 [Abstract] (22) [PDF 3803 KB] (58)
  LI Xiao, HU Shuiping, CAI Yu
  Effect of Solution Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of Hot Rolled Carbene/6061 Aluminum Matrix Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 21010123-6 [Abstract] (23) [PDF 8927 KB] (5)
  HUANG Xiaofeng, ZHANG Zhanyu, SHANG Wentao, YANG Fan, ZHANG Sheng
  Non-dendritic Microstructure Evolution Process and Mechanism of Mg-7Zn-0.2Ti-xCu Magnesium Alloys
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 21050203-7 [Abstract] (21) [PDF 7860 KB] (2)
  WANG Bixia, YU Xiang, LI Jianxin, WANG Ziyu, MA Hongzhou
  Comparative Study of Boronizing of Pure Nickel by Molten Salt Electrolysis Process and Solid Powder Method
    Materials Reports   2022 Vol.36 (18): 21050282-5 [Abstract] (22) [PDF 4098 KB] (119)
  YAN Jisen, DOU Zhihe, ZHANG Ting'an
  Influence of TiO2 Calcination Pretreatment on Preparation of Ti6Al4V Alloy Powder by Calciothermic Self-propagating Method
    Materials Reports   2022 Vol.36 (17): 22030130-5 [Abstract] (68) [PDF 14195 KB] (15)
  CAO Zhaoxun, WANG Jun, LIU Chen, HAN Jungang, WANG Yinyang, ZHONG Liang, WANG Rong, XU Yongdong, ZHU Xiurong
  Research on Hot Deformation Behavior of As-cast Mg-2Y-0.8Mn-0.6Ca-0.5Zn Magnesium Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21120147-5 [Abstract] (64) [PDF 12207 KB] (11)
  YU Jiang, DING Hongyu, GENG Yaoxiang, XU Junhua, ZAI Chunfeng
  Research Progress on Post-Processing of Metal Parts by Selective Laser Melting
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010033-9 [Abstract] (72) [PDF 12565 KB] (12)
  GUO Ruiqi, WANG Xiuqi, LIU Guohuai, LI Tianrui, WANG Zhaodong
  Phase Transformation, Recrystallization and Microstructure Control During Hot Deformation of Ti-44Al-5Nb-1Mo-(V,B) Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010111-6 [Abstract] (70) [PDF 18851 KB] (12)
  ZENG Guangkai, CUI Junge, WANG Yuchen, CHEN Kailun, PAN Senxin, PAN Liwen,HU Zhiliu
  Microstructure and Tensile Properties of Al3Ti/Al-Si-Cu-V-Zr Alloy Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 21020142-5 [Abstract] (112) [PDF 6645 KB] (33)
  DU Jun, JIANG Minbo, ZHANG Yongheng, XU Siyuan, WEI Zhengying
  Study on the TIG-droplet Hybrid Additive Manufacturing of 45 Steel/Lead Alloy Bimetallic Structure
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20100016-5 [Abstract] (122) [PDF 6500 KB] (56)
  LIU Jing, WEN Cheng, GAN Junqi, LUO Gan, DU Jun
  Influencing Mechanisms of Alloying Elements on the Electrical Conductivity of Pure Aluminum
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24101-24106 [Abstract] (342) [PDF 2717 KB] (120)
  HUANG Weiling, CHEN Jingjing
  Atomic Mechanism of Plastic Deformation for Poly-crystalline CoNiCrFeMn High Entropy Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (24): 24107-24112 [Abstract] (150) [PDF 7468 KB] (41)
  ZHANG Zichen, XU Tao, WU Yiqing, XU Yuelei, XIA Xingchuan, DING Jian, CHEN Xueguang, LIU Haifeng, HAN Xing, GAO Yugang, LIU Yongchang
  Research Progress of Aluminum Foam Sandwich
    Materials Reports   2021 Vol.35 (23): 23121-23130 [Abstract] (192) [PDF 5761 KB] (63)
  HE Chunhua, LI Hongping, YE Lingying, LIU Shengdan, Tang Jianguo
  Effect of Grain Structure on Corrosion Resistance of 7150 Al Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (22): 22109-22114 [Abstract] (151) [PDF 5174 KB] (115)
  CHE Bo, LU Liwei, WU Muyi, KANG Wei, TANG Lunyuan, FANG Daqing
  Effect of Pre-aging on Microstructure and Mechanical Properties of Wrought Magnesium Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (21): 21249-21258 [Abstract] (256) [PDF 18472 KB] (229)
  SU Yuelan, LUO Binghui, BAI Zhenhai, MO Wenfeng, HE Chuan
  Hot Deformation Behavior and Hot-rolling Process of Al-Mg-Si-In Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (20): 20137-20142 [Abstract] (149) [PDF 6275 KB] (50)
  YANG Jiakun, BAO Xiangyun, ZHANG Jinyu, LIU Gang, SUN Jun
  A Review on Design Methods and Deformation Mechanisms at Room Temperature of Metastable β-Titanium Alloys
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19170-19180 [Abstract] (246) [PDF 5108 KB] (165)
  YI Zongxin, LI Xiaoqiang, PAN Cunliang, SHEN Zhengzhang
  Research on Strain Compensation Constitutive Equation and Hot Processing Map of Equiaxed Fine Grain TC4 Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (18): 18146-18152 [Abstract] (219) [PDF 18989 KB] (29)
  WANG Qi, FENG Ruicheng, FAN Lihe, SHAO Zihao, DONG Jianyong
  Effect of Cutting Depth on Subsurface Defects and Residual Stress in Single Crystal γ-TiAl Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14089-14095 [Abstract] (216) [PDF 5329 KB] (75)
  LIU Xiao, WANG Yangyang, YE Junhong, ZHU Biwu, YANG Hui, HU Mingyue, TANG Changping, LIU Wenhui
  Macro-micro Simulation of AZ31 Magnesium Alloy Under High Strain Rate Rollin
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14101-14106 [Abstract] (231) [PDF 6353 KB] (108)
  YANG Wentao, HE Pengfei, LIU Ming, ZHOU Yongxin, WANG Haidou, MA Guozheng, BAI Yu
  Reviews of Microstructure and Tribological Behavior of Fast Solidified Hypereutectic Al⁃Si Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (11): 11126-11136 [Abstract] (270) [PDF 20120 KB] (54)
  ZHONG Shiyu, ZHANG Dingfei, XU Junyao, ZHAO Yang, FENG Jingkai, JIANG Bin,
PAN Fusheng, YANG Jingbo
  Research Progress of Mg-Al Based Alloys Containing Gd Element
    Materials Reports   2021 Vol.35 (9): 9016-9027 [Abstract] (307) [PDF 15548 KB] (80)
  ZHANG Pengju, QIAN Zhao, LIU Xiangfa
  Effect of Al-B-C Master Alloy on the Thermal Conductivity and Mechanical Property of 6201 Aluminum Alloy and Its Mechanism Analysis
    Materials Reports   2021 Vol.35 (9): 9028-9032 [Abstract] (799) [PDF 7501 KB] (35)
  WAN Li, LIU Rongchao, DENG Yunlai, TANG Jianguo, ZHANG Yong
  Effect of Process State on Crushing Properties of 6061 Aluminum Alloy Profiles for Automobile
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8099-8102 [Abstract] (286) [PDF 5874 KB] (64)
  DING Fengjuan, JIA Xiangdong, HONG Tengjiao, XU Youlin, HU Zhe
  Influence of Different Heat Treatment Processes on Plasticity and Hardness of 6061 Aluminum Alloy
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8108-8115 [Abstract] (531) [PDF 8900 KB] (93)
  WANG Wei, WANG Meng, CAI Jun, ZHANG Haoze, SHI Yaming, ZHANG Xiaofeng, HUANG Haiguang, WANG Kuaishe
  Microstructure Evolution and Mechanical Properties of TC4 Alloy Prepared by Electron Beam Cold Hearth Furnace During Rolling Process
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8140-8145 [Abstract] (308) [PDF 6698 KB] (96)
  LIU Jingfu, QI Li, LI Guanglong, QU Yingdong
  Microstructure, Mechanical Properties and Wear Resistance Performance of TiCp/7075 Matrix Composite by Vacuum Stirring
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6114-6119 [Abstract] (313) [PDF 8771 KB] (53)
  CHEN Yuqiang, ZHANG Hao, HUANG Hao, ZHANG Wentao, XIE Gongyuan, LIU Wenhui, PAN Suping, SONG Yufeng, LIU Yang
  Study on Microstructure and Properties of 6061 Al Alloy/304 Stainless Steel Multilayered Composites Based on High-Temperature Torsion Method
    Materials Reports   2021 Vol.35 (6): 6167-6173 [Abstract] (347) [PDF 10581 KB] (54)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com