Other articles related with "U414":
  WANG Chao, SONG Lihao, SUN Yanguang, GONG Guanyu
  New Developments and Future Trends on Fatigue and Fracture Characteristics of Paving Asphalt Binder
    Materials Reports   2024 Vol.38 (9): 22090197-9 [Abstract] (89) [PDF 4414 KB] (71)
  YANG Chengcheng, LIU Li, LIU Zhaohui, HUANG You, LIU Leixin
  Study on the Adhesion Characteristics of Silane Coupling Agent Modified Basalt Fiber to Asphalt Based on Molecular Dynamics
    Materials Reports   2024 Vol.38 (6): 22110027-7 [Abstract] (106) [PDF 19795 KB] (119)
  LAN Tianhui, LIU Xu, JIA Cunxing, WANG Lingyi, ZHANG Junzhao, MA Guowei, ZHANG Mo
  Delayed Strain Recovery Characterization of Asphalt Binder Based on Dynamic Shear Rheology Test
    Materials Reports   2024 Vol.38 (4): 22020138-7 [Abstract] (91) [PDF 7946 KB] (21)
  YAN Xili, ZHENG Tao, JIANG Shuangquan, LI Weicheng
  Technique Types of Warm Mix Asphalt and Experimental Methods to Evaluate the Warm Effect
    Materials Reports   2024 Vol.38 (4): 22080003-8 [Abstract] (143) [PDF 2332 KB] (173)
  WANG Chao, REN Zhengyang, ZHOU Bochao, GONG Guanyu, JI Xiaobin
  Odor Characteristics and Source Analysis of Different Kinds of Road Asphalt Materials
    Materials Reports   2024 Vol.38 (2): 22040368-5 [Abstract] (134) [PDF 3716 KB] (208)
  JIANG Xiuming, DING Zhan, SUN Chao, YUE Lei, LI Huifeng, LI Peilong
  Rheological Properties Evaluation and System Fusion Behavior of Bio-based Resin Modified Asphalt Binders
    Materials Reports   2024 Vol.38 (2): 22040409-7 [Abstract] (127) [PDF 10511 KB] (168)
  KUANG Dongliang, MA Xiaojun, MA Xiaoyan, YUAN Bin, HOU Junpeng, CAI Jun
  Effect of Waste Oil Residue Regenerators on Dynamic Mechanical Properties and Component Migration of Aged Asphalt
    Materials Reports   2024 Vol.38 (2): 22050182-8 [Abstract] (149) [PDF 9334 KB] (214)
  FANG Chenze, GUO Naisheng, JIANG Jiwang, LENG Zhen, LI Hui, LU Guoyang, WANG Haopeng
  Effects of Loading Sequence on Fatigue Damage Accumulation of Asphalt Mixture
    Materials Reports   2023 Vol.37 (24): 22080209-6 [Abstract] (201) [PDF 8788 KB] (153)
  ZHANG Jizhe, GUO Chenchen, HU Xueliang, HE Liang, LYU Xin, FAN Chao, YAO Zhanyong
  Study on Rejuvenating Design and Property Recovery of Reclaimed Rich-binder Asphalt Mortar
    Materials Reports   2023 Vol.37 (24): 22100098-7 [Abstract] (160) [PDF 17449 KB] (220)
  CHANG Xiwen, LONG Yongshuang, YI Mingwei, WANG Chen, XIAO Yue
  Research Progress of Emission Reduction Materials for Volatile Organic Compounds Reduction in Asphalt Pavement Construction
    Materials Reports   2023 Vol.37 (20): 22040399-16 [Abstract] (211) [PDF 9462 KB] (307)
  ZHANG Jun, GUO Naisheng, LYU Xin, CHU Zhaoyang, FANG Chenze
  Preparation and Properties of Polyamide-based Resin Type Rapid Repair Material for Asphalt Pavement Shallow Groove
    Materials Reports   2023 Vol.37 (20): 22050191-7 [Abstract] (196) [PDF 13574 KB] (318)
  FU Hao, WANG Chaohui, LIU Luqing, LIU Wei, YU Sixin
  Composition Optimization and Durability Evaluation of Waterborne Epoxy Modified Emulsified Asphalt for Road
    Materials Reports   2023 Vol.37 (18): 22010074-9 [Abstract] (208) [PDF 9378 KB] (357)
  LYU Wanyu, GUO Naisheng, CHU Zhaoyang, FANG Chenze
  Study on Preparation and Performance of Water-based Acrylic Road Marking Coatings
    Materials Reports   2023 Vol.37 (18): 22040043-7 [Abstract] (182) [PDF 8367 KB] (36)
  GUO Naisheng, YU Ankang, WANG Zhichen, FANG Chenze
  Study on Interaction Ability of Asphalt and Filler Based on Interfacial Adsorbed Film Thickness
    Materials Reports   2023 Vol.37 (17): 22010049-8 [Abstract] (159) [PDF 10571 KB] (310)
  WANG Yanlei, LU Jun, LIANG Pengfei, LUO Ting, YAN Chuanqi
  Influence of Different Warm Mix Agents on Rheological and Microscopic Properties of High-viscosity Asphalt
    Materials Reports   2023 Vol.37 (16): 22010171-6 [Abstract] (155) [PDF 4574 KB] (180)
  CHU Zhaoyang, GUO Naisheng, FANG Chenze, TAN Yiqiu, YOU Zhanping
  Research Progress on Performance and Deterioration Mechanism of Asphalt and Asphalt Mixture in Chloride Environment
    Materials Reports   2023 Vol.37 (15): 21110001-9 [Abstract] (229) [PDF 9292 KB] (459)
  XU Ning, WANG Hainian, CHEN Yu, DING Heyang, FENG Ponan, ZHAO Yunfei
  Research on the Self-healing Properties of Waste Edible Oil Modified Asphalt Based on Molecular Dynamics Method
    Materials Reports   2023 Vol.37 (15): 21110097-8 [Abstract] (194) [PDF 22492 KB] (340)
  YIN Peng, PAN Baofeng, KANG Zehua, WANG Baomin
  Study on Performance of Rice Husk Ash Modified Asphalt Mixture and Dynamic Response Analysis of Pavement Structure
    Materials Reports   2023 Vol.37 (14): 21120046-8 [Abstract] (211) [PDF 11109 KB] (368)
  ZHANG Huaizhi, JIN Xin, LI Xiang, ZHAO Tiansong
  Combination Optimization of Polyurethane/Epoxy Resin Based Long Effect Traffic Marking Mixture
    Materials Reports   2023 Vol.37 (12): 21120002-13 [Abstract] (242) [PDF 7368 KB] (109)
  SONG Chengzhe, ZHANG Guanhua, QU Fenglai, FENG Liangyong
  Preparation and Microstructure Characterization of Thermoplastic Polyurethane Modified Epoxy Resin
    Materials Reports   2023 Vol.37 (10): 21060009-7 [Abstract] (355) [PDF 5689 KB] (430)
  LIU Li, ZHU Xiaoming, LIU Zhaohui, LI Wenbo, YANG Chengcheng, HUANG You, LIU Leixin
  Effect of Steel Slag Content on Performance of Rubber Mixture ARAC-13
    Materials Reports   2023 Vol.37 (10): 22080175-7 [Abstract] (286) [PDF 13160 KB] (75)
  LIU Shengjie, LIN Yu, LI Mengran, ZHOU Shengbo
  High Temperature Performance Evaluation and Grading of Warm-mixed Flame Retardant Asphalt Based on MSCR Test
    Materials Reports   2023 Vol.37 (9): 21060064-6 [Abstract] (241) [PDF 3794 KB] (180)
  WANG Menghao, WANG Chaohui, GAO Xuan, GAO Feng, XIAO Xudang
  Emulsified Asphalt Cold Recycled Technology for Highway Pavement: a State-of-the-art Review
    Materials Reports   2023 Vol.37 (7): 21080241-11 [Abstract] (598) [PDF 7150 KB] (124)
  LI Qi, HU Kui, YU Caihua, ZHANG Taoli, WANG Dandan
  Molecular Dynamics Mechanism Study of the Interaction Between Polyethylene and Asphalt
    Materials Reports   2023 Vol.37 (5): 21080176-6 [Abstract] (388) [PDF 17900 KB] (389)
  WANG Zhichen, GUO Naisheng, JIN Xin, YU Ankang
  Study on Interaction Evaluation and Its Micro-mechanism of Coal Gangue Powder and Asphalt
    Materials Reports   2022 Vol.36 (22): 21040248-7 [Abstract] (344) [PDF 5153 KB] (374)
  YANG Xiaolong, SHEN Aiqin, LIU Guiyong, JIANG Yixin, WU Hansong
  Optimum Design of Nano-clay/ATH Composite Modified Asphalt Considering Tunnel Flame Retardant Properties
    Materials Reports   2022 Vol.36 (21): 20090343-8 [Abstract] (324) [PDF 5391 KB] (459)
  JI Xiaoping, SUN Enyong, DAI Cong, ZHOU Rongzheng
  Road Performances of Asphalt Mixture Integrated with Iron Tailings
    Materials Reports   2022 Vol.36 (21): 21050004-7 [Abstract] (350) [PDF 7111 KB] (328)
  LI Wenbo, ZHANG Shuangxia, SHI Qianqian, YU Mingming
  Research on Anti-damage Performance of Asphalt Pavement Under UV Aging in Severe Cold Region of Xinjiang
    Materials Reports   2022 Vol.36 (21): 21100120-6 [Abstract] (277) [PDF 4828 KB] (325)
  QU Xin, DING Heyang, WANG Chao, LIU Yu, WANG Hainian
  Research on Micro Properties of Bio-oil Modified Asphalt Based on Molecular Dynamics Simulation Technique
    Materials Reports   2022 Vol.36 (19): 21050106-6 [Abstract] (394) [PDF 6588 KB] (354)
  WANG Feng, XIAO Yue, CUI Peide, MO Liantong, FANG Mingjing
  Review on the Characterization of Aggregate Morphology and Its Influence on Asphalt Mixture Properties
    Materials Reports   2022 Vol.36 (17): 21030063-13 [Abstract] (677) [PDF 5428 KB] (327)