Other articles related with "TU528":
  YANG Yibo, YUE Xiaodong, YAO Dingyu, ZHANG Di, GUO Wenying, WANG Hengchang
  Effect of Soda Residue Internal Curing Agent on Autogenous Shrinkage and Early Crack Resistance of High-strength and High-performance Concrete and Its Mechanism Analysis
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20020019-6 [Abstract] (6) [PDF 4265 KB] (1)
  CHEN Xin, LIU Xu, LI Lihui, GE Yong, TIAN Bo
  Hydration and Pore Structure of Non-air-entrained Cement-based Materials Prepared Under Low Air Pressure
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20100140-9 [Abstract] (6) [PDF 11128 KB] (1)
  DONG Ruixin, SHEN Xiangdong, XUE Huijun, LIU Qian, WEI Lisi, MU Ru
  Influence of Air Void Parameters of Aeolian Sand Concrete on Its Strength
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 21010006-5 [Abstract] (7) [PDF 3321 KB] (7)
  WANG Jiabin, HOU Zeyu, ZHANG Kaifeng, WANG Bin, LI Heng
  Experiment Research of Mechanical Properties on Recycled Aggregate Concrete with Multiple Cementitious Materials System
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 21060067-8 [Abstract] (10) [PDF 8320 KB] (3)
  CHEN Meng, YAN Xin, CHEN Jiansong, SUN Yingjie
  Study on Ultrasonic Characteristics of High Temperature Damage of Recycled Tyre Polymer Fiber Reinforced Concrete
    Materials Reports   2022 Vol.36 (11): 21030318-6 [Abstract] (30) [PDF 4828 KB] (6)
  TANG Qianxi, CHEN Donghang, ZHANG Chunjie, WANG Gang, GUO Limin
  Progress of Zeolite Molecular Sieve for VOCs Adsorption
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21050144-9 [Abstract] (29) [PDF 6951 KB] (45)
  WANG Ziyi, ZHANG Wulong, WANG Ruiyan, DENG Weixin, WU Yi
  Influence of Paraffin Thermal Media on Adiabatic Temperature Rise of Concrete
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21080274-5 [Abstract] (13) [PDF 5283 KB] (1)
  WANG Junhui, HUANG Yue, YANG Guotao, WEI Qi'an, LIU Wenzhuo
  Research Progress on Compressive Properties of Recycled Aggregate Concrete
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21100033-9 [Abstract] (28) [PDF 5223 KB] (6)
  HUANG Fei, MA Yizhu, GOU Mifeng
  Slag of Solidified Waste Incineration Fly Ash Used as Mineral Admixture and Its Safety Analysis
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21100081-5 [Abstract] (15) [PDF 8961 KB] (1)
  ZHOU Wanliang, DENG Huan
  Chloride Penetration Resistance of Functionally Graded Concrete Based on NaOH Activated Slag and Portland Cement
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21100082-4 [Abstract] (15) [PDF 2737 KB] (15)
  ZHENG Chao, ZHU Benqian, CHEN Qingrong, YANG Zebo, LIU Yong
  Preparation of New Cementitious Material System Based on Cement Clinker and Mineral Admixture
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21100177-3 [Abstract] (18) [PDF 6285 KB] (3)
  YIN Daodao, WANG Hai, ZHANG Zhenjie, XIANG Fei, WANG Hailong, JI Xiankun
  Research on Application Effect of Expansion Agent in Concrete of Different Sizes in Outdoor Environment
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21110148-4 [Abstract] (18) [PDF 3916 KB] (4)
  LIU Meng, WANG Qing, ZHU Chen, DUN Peng, LIU Yong
  Performance Change and Application of Calcined Phosphogypsum Before and After Washing and Grinding Pre-treatment
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22020111-5 [Abstract] (19) [PDF 7651 KB] (3)
  CHEN Yanqiang, QIAN Chunxiang, ZHANG Jian
  Effect of Material Parameters on the Control of the Apparent Porosity of Fair-faced Concrete
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22030021-9 [Abstract] (16) [PDF 11540 KB] (1)
  TANG Lingxiao, YAO Huayan, XU Mayunlong, LIU Yuting, CHEN Chuanming, ZHOU Jing, WU Xuyan
  Review on the Research and Application of Autoclaved Aerated Concrete Slab
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22030150-4 [Abstract] (23) [PDF 1994 KB] (29)
  DU Qingxuan, ZHANG Yuhang, SUN Weihao, LIU Rui, ZHUANG Yaoliang, XIA Junwu
  Prediction of Permeability Coefficient of Coal Gangue Permeable Concrete Based on Mixed Model
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22040077-5 [Abstract] (24) [PDF 4032 KB] (18)
  WANG Peng
  Research on Performance Improvement of Airport Pavement Concrete
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22040083-4 [Abstract] (22) [PDF 2581 KB] (19)
  CHEN Jing, YANG Changhui, GAO Yuxin, YANG Wen, WANG Futao, LIU Ming, ZENG Chao
  Synthesis of Slightly Cross-linked Viscosity-reducing Polycarboxylate Superplasticizer and Its Influence on Cement Paste with Low Water-Binder Ratio
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 20090167-8 [Abstract] (36) [PDF 5624 KB] (39)
  LI Jingjun, TAN Delin, NIU Jiangang
  Determination of Rheological Parameters of Mortar by Using Marsh Cone Method and Mini-slump Method
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21010230-7 [Abstract] (46) [PDF 3896 KB] (15)
  YU Song, HU Xiang, ZHAO Yifan, ZHU Deju, SHI Caijun
  Research on Durability of Glass Fiber Textile Reinforced Seawater Sea-sand Concrete Exposed to Simulated Marine Environment
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21020151-9 [Abstract] (54) [PDF 8028 KB] (19)
  CHEN Yuan, HE Zhengji, YANG Jiatian, HU Huayu, LIANG Zirong, LI Qiong, QIN Yucai
  Preparation and Performance Research of a Novel Acrylic Acid Grafted Starch Water Reducing Agent
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20090155-7 [Abstract] (36) [PDF 5236 KB] (18)
  LIU Fang, ZHANG Kunkun, LUO Tao, MA Weiwei, JIANG Wei
  Study on Freeze-Thaw Damage of Nano-Modified Concrete Under Complex Environmental Factors
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20100024-5 [Abstract] (61) [PDF 7547 KB] (58)
  LONG Zhaofei, ZHANG Rongling, DUAN Yun, GUO Haizhen, XIAO Pengzhen, DUAN Yawei
  Prediction Model of Concrete Strength at Different Molding Temperature Conditions Based on Maturity Theory Under Continuous Negative Temperature
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 20100044-8 [Abstract] (77) [PDF 5515 KB] (22)
  LIU Juanhong, MENG Xiang, DUAN Pinjia, MA Kun
  Study on Calculation Method of Concrete Crack Width Based on MATLAB
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 21010082-6 [Abstract] (143) [PDF 10235 KB] (142)
  SHAN Guangcheng, CHEN Jian, QIAO Min, GAO Nanxiao, ZHAO Shuang, WU Jingzhi, ZHU Bosong, RAN Qianping
  Research Progress of Controlled-release Technology in the Field of Concrete
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20050237-7 [Abstract] (127) [PDF 2605 KB] (50)
  CHU Hongyan, GAO Li, QIN Jianjian, TANG Jinhui, JIANG Jinyang
  Effects of Graphene Sulfonate Nanosheets on Mechanical Properties and Durability of Ultra-high Performance Concrete Produced by Recycled Sand
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20090345-5 [Abstract] (102) [PDF 7174 KB] (163)
  CHU Yingjie, WANG Aiguo, SUN Daosheng, LIU Kaiwei, MA Rui, WU Xiusheng, HAO Fajun
  Research Progress on the Influence of Aggregate Characteristics on the Volume Stability of Concrete
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20110088-10 [Abstract] (108) [PDF 5994 KB] (227)
  LI Liang, LUAN Yiheng, WU Jun, DU Xiuli, WU Wenjie
  Test Study on Dynamic Tensile Behaviors of Steel Grid-Polyethylene Fiber Reinforced Engineered Cementitious Composites at Low and Medium Loading Rates
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20120031-6 [Abstract] (94) [PDF 5570 KB] (57)
  YU Qi, WAN Xiaomei, ZHAO Tiejun, WANG Teng, HAN Xiao, SUN Zhongtao
  Investigation on Resistance of Chloride Penetration of Alkali Activated Slag Concrete and Related Electrical Test Methods
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20120067-6 [Abstract] (98) [PDF 3311 KB] (50)
  HUANG Shiyu, HUO Binbin, CHEN Chun, ZHANG Yamei
  The Influence of Metakaolin on the Hydration of Steam-cured Steel Slag Blended Cement
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 21010187-6 [Abstract] (107) [PDF 4865 KB] (85)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com