Other articles related with "TB33":
  LIU Tong, ZHUGE Xiangqun, LAN Jiaxin, GENG Jiye, LUO Zhihong, LI Yibing, LUO Kun
  Study on the 3D Printing of Flexible Pressure Sensor by Using Polyurethane Pressure Sensitive Materials and Encapsulated GaInSn Liquid Metal Wires
    Materials Reports   2022 Vol.36 (15): 21030297-5 [Abstract] (4) [PDF 6176 KB] (0)
  YU Shujun, TIAN Chunrong
  Research Progress of Moisture Barrier Coating
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 20100166-7 [Abstract] (38) [PDF 4546 KB] (17)
  LIANG Feipan, WU Si, XIA Yuzheng, SHI Shuxian, NIE Zhiyong
  Research Progress of Metal-Organic Hybrid Materials for Detection and Decontamination of Organophosphate Agents
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 20100242-8 [Abstract] (57) [PDF 2442 KB] (21)
  LI Jingjing, HOU Chi
  The Visualization Method of Progressive Damage of Woven Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 20110130-9 [Abstract] (56) [PDF 12720 KB] (13)
  WANG Xiaoyu, JIA Jiangang, LIU Diqiang, JU Jiakang, CHAI Changsheng, JI Genshun
  High-strength Diffusion Bonding of Carbon/Carbon Composites Based on Si-CaO/Al2O3-Si Sandwich Structure
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 21040028-6 [Abstract] (47) [PDF 8896 KB] (17)
  WANG Shijie, YIN Yicheng, QIU Xin, KANG Guowei, LIU Xinhong, JIA Quanli, ZHANG Shaowei
  Preparation, Properties and Application of Ultra-high Temperature Porous Ceramics: a Review
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20100045-8 [Abstract] (85) [PDF 27162 KB] (58)
  LYU Ying, HU Yongqin, HOU Chen, ZHANG Chao, LIU Yufei
  Acrylic Acid/Acrylamide/Carbon Nanotubes Based Hydrogel and the Sensing Performance
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 21030154-7 [Abstract] (47) [PDF 6731 KB] (105)
  ZHANG Lei, LI Shanshan, ZHUANG Yi, TANG Yujing, LUO Xin
  Comparative Study on Mechanical Properties of Carbon Fiber and Glass-Carbon Fiber Interlaminar Hybrid 2.5D Woven Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21100025-5 [Abstract] (47) [PDF 6362 KB] (20)
  YIN Weifeng, ZENG Yaode, YANG Zhongqiang, ZHANG Jiming, LIU Rui, HUO Cui, YAN Shanyin
  Categories, Processability, Applications and Research Advances in Liquid Crystalline Polymer
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21100214-5 [Abstract] (50) [PDF 3805 KB] (90)
  ZHANG Xizhi, CUI Hong, HU Yang, DENG Hongbing , WANG Hao
  Ceramics Content of SiC-ZrC on the Properties of C/C-SiC-ZrC Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21120073-5 [Abstract] (47) [PDF 13432 KB] (10)
  LI Yin, SONG Yuanjia, LIU Chunhua
  Review on the Use of Infrared Thermography for the Damage Detection and Evolution of CFRP
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010161-9 [Abstract] (49) [PDF 12991 KB] (12)
  CHEN Dongfang, WU Haipeng, LIANG Fan, ZHOU Qi, SONG Xiangang, TIAN Aiqin
  Quasi-static Compression Testing and Energy Absorption Mechanism Analysis of Hexagonal Al-composite Thin-walled Hybrid Tubes
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22020120-6 [Abstract] (38) [PDF 8781 KB] (3)
  DAI Feiliang, FU Zien, JIANG Jinbo, TU Weiping
  Research Progress of the Organosilicone Segmented Copolymer's Preparation and Application
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 20070144-12 [Abstract] (83) [PDF 4165 KB] (111)
  JIAO Yuhong, ZHU Jianfeng, WANG Fen
  The Regulation of Interfacial Bonding in SiC/Al Matrix Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 20070174-13 [Abstract] (75) [PDF 5878 KB] (123)
  GUO Jianxin, ZHOU Yun, WAMG Tianyao, YAN Jingming, GUO Lu, ZUO Xiaoqing
  Preparation and Property of Al2O3/FeCrNi Composite Honeycomb Carrier Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 20120112-6 [Abstract] (62) [PDF 3324 KB] (74)
  ZHENG Qiwen, FAN Tongxiang
  Experimental and Simulation Methods on Liquid/Solid Interface Wettability Considering Crystal Surfaces
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21010025-12 [Abstract] (81) [PDF 4787 KB] (108)
  GAO Mengke, WEI Shizhong, WU Qiaohe, YUAN Zhikang, XIONG Mei
  First-principles Study on Electronic Properties of (Fe,Cr)7C3/MoC Interface
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21020149-6 [Abstract] (82) [PDF 3006 KB] (36)
  YANG Zhiyong, ZANG Jiajun, HAN Chao, LI Weijing, LI Zhiqiang
  Study on Friction Stability of Friction Pair Consisting of SiCp/A356 MAO Coating and Synthetic Material
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21030164-8 [Abstract] (65) [PDF 7534 KB] (12)
  YANG Rongzhou, CHEN Peiyuan, GE Jinjin, XU Ying, WANG Jia, LIU Jiaxing, XIE Haotian
  Fatigue Characteristics of CFRP Sheet Confined Rubber Cement Mortar Under Increasing Amplitude Cyclic Load
    Materials Reports   2022 Vol.36 (9): 21040223-10 [Abstract] (74) [PDF 7826 KB] (17)
  LI Ge, HAN Bin, LI Meiyan, LIU Peng, LI Zhaohui
  Research Progress of Graphene Reinforced Metal-based Composite Coating
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20080127-7 [Abstract] (119) [PDF 5932 KB] (180)
  ZHANG Wenjian, ZHENG Hao, LI Bowen, SONG Guojun, MA Lichun
  GO Modified by Hyperbranched Phosphonitrile Derivatives and the Mechanical Properties of Its Epoxy Composite
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 20110164-4 [Abstract] (87) [PDF 7941 KB] (9)
  QIU Yuncong, SONG Yuanqiang, LI Yali
  Methanol-assisted Synthesis of Carbon Nanotube Fibers and Its Mechanical Properties Investigation
    Materials Reports   2022 Vol.36 (8): 21010059-6 [Abstract] (71) [PDF 11120 KB] (15)
  WU Tao, YAO Weixing, HUANG Jie
  Recent Development of Research on Very High Cycle Fatigue of Fiber Reinforced Plastic
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 20050117-9 [Abstract] (144) [PDF 11128 KB] (153)
  LI Xinshuai, WEN Liwei, DENG Zhuhai, CUI Haonan
  A Method to Control the Spreading Width of Prepreg in Hot-melt Process
    Materials Reports   2022 Vol.36 (6): 20100297-5 [Abstract] (113) [PDF 2330 KB] (190)
  ZHANG Xian, CAI Ming, SUN Baozhong
  Research Progress of Hygrothermal Aging of Plant Fiber Reinforced Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20100169-11 [Abstract] (185) [PDF 5066 KB] (58)
  ZHENG Lingyu, ZHANG Xuelai, JI Jun
  Research Progress of Flame-retardant Form-stable Phase Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20100275-8 [Abstract] (144) [PDF 2023 KB] (333)
  LI Weilin, WANG Jia, JIAO Jian
  Effect of Fe3O4-MWCNTs Hybrid Buckypapers on the Microwave Absorbing Properties of Fiber Reinforced Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (5): 20110094-6 [Abstract] (123) [PDF 3297 KB] (58)
  WANG Yezhou, QU Shaoning, YIN Xunqian
  Research Progress of Filler-filled Polymer-based Dielectric Composites for Energy Storage
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20080076-7 [Abstract] (158) [PDF 4631 KB] (258)
  YAN Zhaopu, WANG Yangwei, ZHANG Yan, LIU Yifeng, CHENG Huanwu
  Research Progress on Static and Dynamic Mechanical Properties and Ballistic Properties of Basalt Fiber Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20110209-9 [Abstract] (120) [PDF 4025 KB] (70)
  DUAN Guangyu, LI Yue, HU Jingwen, HU Zuming, YU Xiang, CHI Changlong
  Preparation and Properties of High-temperature Poly (metaphenylene isophthalamide) Dielectric Composites
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20120097-6 [Abstract] (96) [PDF 5097 KB] (165)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com