Other articles related with "TB31":
  ZHANG Dongkai, WU Kai, LIU Gang, SUN Jun
  Deformation and Fracture Behavior of Metal Films on Polydimethylsiloxane (PDMS) and Its Application in Strain Sensing: a Review
    Materials Reports   2022 Vol.36 (13): 21010111-8 [Abstract] (95) [PDF 5144 KB] (66)
  YANG Xizhen, SONG Yuanji, YU Sirong, WANG Kang, WANG Jun
  Research Status and Development Trend of Superhydrophobic Surface on Stainless Steel
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 21120203-9 [Abstract] (78) [PDF 32985 KB] (9)
  ZHANG Jianbo, LI Jing'an, PENG Yuanyi, XIA Xingchuan, LIU Chang, DING Jian, CHEN Xueguang, LIU Yongchang
  Reviews on the Study of Microstructure and Properties of ATI 718Plus Superalloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20050167-8 [Abstract] (154) [PDF 6351 KB] (207)
  ZHANG Huawei, LIU Yue, FAN Tongxiang
  Progress and Prospect of Cast Heat-resistant Aluminum Alloy
    Materials Reports   2022 Vol.36 (2): 20120048-9 [Abstract] (211) [PDF 2126 KB] (250)
  HOU Yaqing, SU Hang, ZHANG Hao, WANG Changchang
  Advances in Multi-scale High Throughput Preparation of Metal Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20080258-10 [Abstract] (260) [PDF 8764 KB] (93)
  HUANG Jianguo, REN Shubin
  Research Status and Prospect of Aluminum Alloy Manufactured by Selective Laser Melting
    Materials Reports   2021 Vol.35 (23): 23142-23152 [Abstract] (201) [PDF 19087 KB] (156)
  TIAN Yongqiang, YUAN Qingying, FU Anqing, HE Shilei, ZHOU Xinyi, WANG Qiang, YANG Xiaolong, CHEN Haoming
  Passivation Behavior of Co1.5CrFeNi1.5Mo0.5Ti0.5 in 3.5% NaCl Solution with Different pH Values
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 399-403 [Abstract] (94) [PDF 2505 KB] (116)
  XU Zhanghua, XIE Zhixiong, KANG Maodong, WANG Jun, DONG Shijie, PENG Zhixian, LIU Jing
  Study of Casting Defect Repair and Fatigue Performance of K4169 Superalloy Casting
    Materials Reports   2021 Vol.35 (22): 22115-22120 [Abstract] (161) [PDF 3783 KB] (39)
  ZHANG Renyao, GUO Junmei, WEN Ming, GUAN Weiming
  Research Progress on Preparation, Properties and Application of Precious Metal Ruthenium
    Materials Reports   2021 Vol.35 (21): 21243-21248 [Abstract] (216) [PDF 7882 KB] (172)
  MING Yue, YOU Guoqiang, YAO Fanjin, ZENG Sheng, ZHAO Jianhua, LI Weirong
  Research Progress on Oxidation and Oxidation Mechanism of Magnesium
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19134-19141 [Abstract] (248) [PDF 3103 KB] (102)
  YANG Jiakun, BAO Xiangyun, ZHANG Jinyu, LIU Gang, SUN Jun
  A Review on Design Methods and Deformation Mechanisms at Room Temperature of Metastable β-Titanium Alloys
    Materials Reports   2021 Vol.35 (19): 19170-19180 [Abstract] (246) [PDF 5108 KB] (165)
  QUAN Guozheng, WEN Zhihang, SHEN Li, MA Yaoyao, ZHANG Pu, ZHANG Yuqing, ZHAN Zongyang
  Game Relation Between Grain Refinement and Grain Coarsening in Thermoplastic Deformation of Nickel-based Superalloy and Its Evolution
    Materials Reports   2021 Vol.35 (18): 18124-18130 [Abstract] (181) [PDF 6624 KB] (67)
  YIN Xin, MENG Zhengbing, HU Hao
  Research on Corrosion Resistance of Low Cost Al-Ti-Cr High Strength Seawater Corrosion Resistant Steel
    Materials Reports   2021 Vol.35 (14): 14084-14088 [Abstract] (243) [PDF 3185 KB] (93)
  SUN Ming, ZHUANG Jingwei, DENG Hailiang, CHEN Ziyang, SI Songhua, ZHANG Ruimin
  Reviews on the Study of Aluminum Alloys and Aluminum Matrix Composites with High-temperature Anti-creep Behavior
    Materials Reports   2021 Vol.35 (11): 11137-11144 [Abstract] (259) [PDF 7350 KB] (45)
  CHI Qiang, XIE Lei, CHANG Liang, LI Qiang, DONG Yaqiang
  Study on the Properties of Carbonyl Iron Powder/FeSiBCCr Composite Amorphous Magnetic Powder Core
    Materials Reports   2021 Vol.35 (10): 10023-10028 [Abstract] (407) [PDF 4083 KB] (120)
  ZHOU Fengluan, WANG Cunyu, CAO Wenquan, DONG Han
  Study on Crack Growth of Cold-rolled Medium Manganese Steel and Quenching and Partitioning Steel
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8164-8168 [Abstract] (394) [PDF 8225 KB] (42)
  XIE Rui, LYU Zheng, XU Changwei, LIU Chunming
  The Effects of Hot Isostatic Pressing Temperature on Microstructures and Properties of 9Cr-ODS Steels Produced by Atomization Alloy Powder
    Materials Reports   2021 Vol.35 (8): 8169-8178 [Abstract] (266) [PDF 24559 KB] (197)
  JIN Xinyuan, LAN Liang, HE Bo, ZHU Aodi, GAO Shuang
  A Review on Surface Roughness of Metals Parts Fabricated by Selective Laser Melting
    Materials Reports   2021 Vol.35 (3): 3168-3175 [Abstract] (429) [PDF 6799 KB] (283)
  FAN Yan, XU Xinrong, SHI Zhifeng, LIU Jia, LI Bing, XU Mengmeng
  Research Progress of Surface Modification of Biomedical Metallic Materials
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 327-329 [Abstract] (457) [PDF 2082 KB] (318)
  WU Zhining, YAO Qing, LIU Guosheng, TU Guangjun, ZHOU Zhenyu, DING Mingwei, XU Hui
  Performance of Spherical Powder Manufactured by Arc Plasma Micro-Blasting
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 386-389 [Abstract] (284) [PDF 4065 KB] (101)
  FAN Zhuozhi, ZHANG Shuyan, WEN Shuwen, XIANG Ming, LIN Yanmin, ZHANG Zhiming, ZHONG Shoujun, WANG Qingsong
  Coupled Thermo-mechanical Modelling Analysis of the Cold Drawing and Heading Processes of an M6 Flat Head Steel Screw
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 399-406 [Abstract] (137) [PDF 9201 KB] (12)
  XIE Rui, LYU Zheng, XU Changwei, LIU Chunming
  Effect of Ti Element on the Microstructures and Tensile Properties of 9Cr Oxides Dispersion Strengthened Steels
    Materials Reports   2020 Vol.34 (22): 22111-22117 [Abstract] (296) [PDF 3115 KB] (111)
  ZHOU Yangzhou, QIAN Lei, ZHANG Ting1,
  Research Progress of Silver Nanowires and Transparent Conductive Films
    Materials Reports   2020 Vol.34 (21): 21081-21092 [Abstract] (778) [PDF 8704 KB] (199)
  JIA Yuefei, WANG Gang, JIA Yandong, WU Shiwei, MU Yongkun, XU Long, ZHANG Liangbo, XU Liming
  Light-weight High-entropy Alloy: a Review
    Materials Reports   2020 Vol.34 (17): 17003-17017 [Abstract] (1427) [PDF 17438 KB] (570)
  CHEN Gang, LUO Tao, SHEN Shucheng, TAO Tao, TANG Xiaotian, XUE Wei, XIA Yi
  Preparation of FeCrNiCuAlSn0.5 High-entropy Alloys Coating by Thermite Reaction
    Materials Reports   2020 Vol.34 (17): 17047-17051 [Abstract] (380) [PDF 4187 KB] (221)
  XIE Rui, LYU Zheng, LU Chenyang, WANG Qing, XU Shihai, LIU Chunming
  Effect of Hot Isostatic Pressing Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of 14Cr-ODS Steel
    Materials Reports   2020 Vol.34 (8): 8141-8148 [Abstract] (308) [PDF 11733 KB] (57)
  WANG Guojun, BAI Yu, HU Shaojie, ZHANG Min, WANG Shubei, WAN Fei
  Effect of Annealing Process on Microstructure and Electrical Properties ofPlatinum Films Grown by Magnetron Sputtering
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 56-60 [Abstract] (252) [PDF 2707 KB] (221)
  HAO Shijia, LU Zheng, LI Guoai, YU Juan
  Influencing Factors and Control Measures of Anisotropy of Key MechanicalProperties of High-property Al-Li Alloy
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 389-393 [Abstract] (213) [PDF 1835 KB] (281)
  WANG Ziyun, ZHAO Pengyue, GUO Yongbo, ZHANG Kai, WANG Kang
  Simulation on Nano-cutting Process of Gradient Nano-crystalline Copper withMolecular Dynamics Method
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 419-423 [Abstract] (158) [PDF 2389 KB] (163)
  HU Jianjun, ZHANG Yuqing, GUO Ning, YANG Xian, LI Hui, JIN Yan
  Microstructures and Properties of Chromaluminized Layer on 40Cr Steelby Induction Heating
    Materials Reports   2019 Vol.33 (21): 3552-3555 [Abstract] (266) [PDF 13760 KB] (33)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com