Other articles related with "N3":
  GUAN Jiayi, ZHANG Ganghua, ZENG Tao, BAI Jianfeng, GU Weihua
  Research Progress in High Pressure on Tuning the Structural and Physical Properties of Ferroelectric Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (12): 20110057-8 [Abstract] (11) [PDF 5497 KB] (9)
  JIAN Yan, YANG Wenjing, YANG Lei, SONG Shaoyi, NI Jie, HE Yinfang
  Multi-sheet Preparation and Characterization of Nano-porous Silicon
    Materials Reports   2022 Vol.36 (Z1): 22010200-6 [Abstract] (17) [PDF 18788 KB] (3)
  GUO Tao, LI Shuo, YAO Yaxuan, NAN Bohang, XU Guiying, REN Lingling
  Progress of Bi-Te Based Thin Film Thermoelectric Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20040035-13 [Abstract] (132) [PDF 5882 KB] (45)
  HU Lianjun, LIU Jianjun, PAN Guofeng, CAO Jingwei, XIA Rongyang
  Research Progress of Cobalt Chemical Mechanical Polishing
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20090178-10 [Abstract] (111) [PDF 5549 KB] (29)
  WANG Nannan, LI Jiwen, LIU Wei, LI Wuhui, ZHANG Yudong, LEI Jinkun, XU Liujie
  Preparation and Photoelectric Properties of Aluminum-Molybdenum Co-doped Zinc Oxide Powders
    Materials Reports   2022 Vol.36 (4): 20090212-7 [Abstract] (71) [PDF 7103 KB] (43)
  SONG Qinggong, CHANG Binbin, DONG Shanshan, GU Weifeng, KANG Jianhai, WANG Mingchao, LIU Zhifeng
  Machine Learning and Its Influence on Materials Research and Development
    Materials Reports   2022 Vol.36 (1): 20080139-7 [Abstract] (190) [PDF 2265 KB] (399)
  WEI Yiling, DENG Wenjiang,JIN Caihong, LI Hui,WANG Chuanming,MENG Tiehong, ZHANG Wenjuan, ZHAO Hongbin, SHUAI Guangping, YANG Zhengmin, LI Chunrong, HU Xianyun
  Preparation and Fluorescent Properties of Molybdenum Disulfide Quantum Dots With High Fluorescence Quantum Yield
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 13-17 [Abstract] (104) [PDF 4144 KB] (90)
  NI Ye, XU Hao, MENG Tengfei, YUAN Yan, WANG Jun, ZHANG Yutao
  A Study on the Deep Etching Technology for WLP Package
    Materials Reports   2021 Vol.35 (z2): 110-114 [Abstract] (78) [PDF 5433 KB] (137)
  QIU Yu, ZHU Jun, ZHOU Yunxia, LI Kang, ZHANG Yu
  Effect of Al Doping Concentration on Ferroelectric Properties of Hf0.5Zr0.5O2 Thin Films
    Materials Reports   2021 Vol.35 (2): 2001-2005 [Abstract] (382) [PDF 1982 KB] (405)
  LIN Gongli, YANG Zhiwen, LI Wanwan
  Progress on Synthesis and Display Application of Indium Phosphide Quantum Dots
    Materials Reports   2020 Vol.34 (23): 23057-23063 [Abstract] (310) [PDF 5111 KB] (227)
  WANG Yanming, ZHOU Zhibin, LIAO Fuda, HE Peng, ZHOU Bo, MIAO Zhenlin, JI Hui
  Temperature and Current Dependence of Characteristics in GaN-based Blue LED on Metal Substrate
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z2): 48-51 [Abstract] (217) [PDF 4088 KB] (141)
  JIN Shengnan, SUN Tingting, WANG Minghui, JIANG Wan
  Preparation of PEDOT/PEDOT∶PSS-based Flexible Nanofiber Film and Its Thermoelectric Properties by Electrochemical Deposition
    Materials Reports   2020 Vol.34 (8): 8184-8187 [Abstract] (428) [PDF 4047 KB] (278)
  LIU Yan, PENG Yan, GUO Jingwei, XU Zhaopeng, LA Dongsheng
  A Review on the Growth of Ⅲ-Ⅴ One-dimensional Semiconductor NanowiresBased on Vapor-Liquid-Solid Mode
    Materials Reports   2019 Vol.33 (23): 3930-3938 [Abstract] (318) [PDF 5742 KB] (188)
  LYU Fei, TIAN Yuan, SONG Jing, YANG Chunying, LIU Xuesong
  Effect of Chemical Etching on Mechanical Strength of Germanium Wafers
    Materials Reports   2019 Vol.33 (Z2): 428-430 [Abstract] (126) [PDF 1502 KB] (146)
  CHEN Hao, XIAO Qingquan, XIE Quan, WANG Kun, SHI Jiaona
  Structure Design and Simulation of Near-infrared Mg2Si/Si Heterojunction Photodiode
    Materials Reports   2019 Vol.33 (20): 3358-3362 [Abstract] (297) [PDF 2287 KB] (175)
  WANG Yang, ZHANG Xin, LIU Hongliang, WANG Yangzhong, ZHANG Jiuxing
  Finite Element Simulation and Design of Thermoelectric Generators Based on Bismuth Telluride Alloys
    Materials Reports   2019 Vol.33 (20): 3367-3371 [Abstract] (329) [PDF 2479 KB] (341)
  TAN Xin, ZHAI Yahong
  A State-of-the-art Review on Ferroelectric Negative Capacitance Transistor
    Materials Reports   2019 Vol.33 (3): 433-437 [Abstract] (1125) [PDF 1435 KB] (1010)
  CHEN Qian, CHEN Qing, LIANG Yongchao, GAO Tinghong, GUO Xiaotian, TIAN Ze’an, XIE Quan, HE Fan
  Effect of Cooling Rates on Microstructures During Solidification of Liquid GaAs
    Materials Reports   2018 Vol.32 (14): 2351-2354 [Abstract] (270) [PDF 4905 KB] (291)
  KANG Huai, LU Zhou, ZHONG Zhiyou, LONG Hao
  Magnetron Sputtering Deposition of Magnesium-Gallium Co-doped Transparent Zinc Oxide Semiconductor Thin Films and Their Properties
    Materials Reports   2018 Vol.32 (11): 1938-1942 [Abstract] (284) [PDF 1655 KB] (317)
  HU Yangxuan, DENG Zhaohui, WAN Linlin, LI Min
  Research Progress of the Novel Ultra-precision Polishing Techniques and Composite Polishing Techniques for Sapphire Material Processing
    Materials Reports   2018 Vol.32 (9): 1452-1458 [Abstract] (261) [PDF 1624 KB] (890)
  SONG Zhicheng, LIU Daiming, LIU Weidong, WANG Qingkang
  Review on QLED and Its Applications in Display
    Materials Reports   2017 Vol.31 (19): 122-128 [Abstract] (453) [PDF 1739 KB] (418)
  ZHAO Ming, LI Tianyu, SHI Yu
  Effect of Ce-La Oxide Composite on the Microstructure and Varistor
Properties of ZnVCrO Based Ceramics
    Materials Reports   2017 Vol.31 (6): 120-124 [Abstract] (248) [PDF 1496 KB] (308)
 
  Fabrication and Electrical Properties of Mg2Si Films on Soda Lime Glass
    Materials Reports   2017 Vol.31 (4): 9-13 [Abstract] (222) [PDF 1406 KB] (236)
 
  Ohmic Contact of Ti/Al/Ni/Au on N-polar GaN
    Materials Reports   2017 Vol.31 (4): 14-16 [Abstract] (304) [PDF 1259 KB] (333)
  LI Yapeng, LI Yingfeng, HE Zhirong, GUO Congsheng, YAN Qunmin, XU Feng
  Progress of Schottky Contact Model and Carrier Transport Mechanism at the Interface Between Metal and Semiconductor
    Materials Reports   2017 Vol.31 (3): 57-62 [Abstract] (305) [PDF 1245 KB] (727)
  HAN Gui, LU Jinhua, WANG Min, LI Danyang
  Materials of Cu2ZnSnS4 (CZTS) Prepared by Sol-Gel Method:A Review
    Materials Reports   2017 Vol.31 (1): 10-17 [Abstract] (376) [PDF 1625 KB] (544)
  CHANG Chunrui, ZHAO Hongwei, DIAO Jiajia, AN Libao
  Cathode Structures Based on Carbon Nanotube Films for Use in Field Emission Displays: A State-of-the-art Review
    Materials Reports   2017 Vol.31 (1): 56-63 [Abstract] (309) [PDF 1638 KB] (328)
  QI Tongtong, GUO Jie, WANG Guowei, HAO Ruiting, XU Yingqiang, CHANG Faran
  Influence of Sb-soak Interface on the Crystallization and the Detector Performance of InAs/InAsSb Superlattices
    Materials Reports   2020 Vol.34 (Z1): 86-89 [Abstract] (190) [PDF 4068 KB] (121)
  LI Cong, LI Zhiyuan, TAO Shuhe
  Effects of Multi-wire Sawing Process on the Damage Layer and Geometric Parameters of the Single Crystal Germanium
    Materials Reports   2021 Vol.35 (Z1): 386-388 [Abstract] (94) [PDF 3392 KB] (33)
  DONG Yuan, XU Guiying
  Research and Development of GeTe Thermoelectric Materials
    Materials Reports   2022 Vol.36 (3): 20080307-10 [Abstract] (176) [PDF 4665 KB] (324)
  • 渝ICP备12006835号-3   渝公网安备50019002502923号    © Editorial Office of Materials Reports.
  • Address: No.18 Honghu West Rd., Yubei, Chongqing, China     Zip Code: 401121
  • Editorial Office: 023-63505701 Advertising Department: 023-67039620     E-mail: editor@mat-rev.com